Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway-India-Brazil-Canada-USA: Partnership for excellence in education, research and innovation in biofilm and antibiotic resistance

Alternativ tittel: Norge-India-Brasil-Canada-USA: Partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon innen biofilm og antibiotikaresistens

Tildelt: kr 10,0 mill.

RESISFORCE er et samarbeidsprosjekt ledet av Universitetet i Oslo, som bringer sammen forskere fra Norge, India, Brasil, Canada og USA. Målet vårt er å takle utfordringene med biofilm og antibiotikaresistens. Siden prosjektets oppstart, har vi oppnådd betydelige milepæler. Et av høydepunktene er vårt vellykkede samarbeid med den nasjonale nettverket Network for One Health Resistome Surveillance (NORSE). Sammen organiserte vi en internasjonal workshop og symposium i Oslo, som banet vei for fruktbare diskusjoner og samarbeid. I tillegg tok RESISFORCE ledelsen i å arrangere studentseminarer og symposier i Brasil og Norge. Disse arrangementene ga verdifulle muligheter for kunnskapsutveksling og ideer blant studenter og forskere, og skapte et fellesskap innen fagområdet. I Frankrike organiserte RESISFORCE også et symposium, der eksperter og forskere ble samlet for å diskutere fremskritt og utfordringer innen biofilm og antibiotikaresistens. Videre samarbeidet vi med Fynd Reality, et norskbasert selskap, for å utvikle virtuelle virkelighetsressurser som kan brukes til å undervise studenter og forskere om antimikrobiell resistens. Neste skritt innebærer et samarbeid for å optimalisere verktøyene og tilpasse pedagogiske løsninger til virkeligheten i de ulike partnerlandene og institusjonene. Utvekslingsbesøk og samveiledning av ph.d.-studenter har også vært en viktig del av prosjektet vårt. Ved å fremme slike aktiviteter har vi bidratt til kunnskapsoverføring og støttet veksten av fremtidige forskere innen feltet. Gjennom vår felles innsats med å arrangere workshops, studentseminarer og symposier, har vi etablert en solid plattform for samarbeid og kunnskapsdeling. Disse arrangementene har engasjert alle våre partnere og studenter fra deltakende universiteter, og bidratt til et levende forskningsmiljø innen biofilm og antibiotikaresistens. Ved å samarbeide internasjonalt og utruste studenter med nødvendige verktøy, jobber vi aktivt med å bekjempe de globale utfordringene som antibiotikaresistens medfører.

RESISFORCE will be a Norwegian-Indo-Brazilian-Canadian-American consortium led by the University of Oslo, with the primary goal to enhance world-class research and education in the combined fields of biofilm and antibiotic resistance. The partnership is based on successful collaborations linking education-research, and anchored by current and ongoing institutional agreements. With INTPART support we plan to strengthen and expand the collaboration by implementing research education activities and remote solutions that will foster convergent interactions. Given the global challenge here addressed -antibiotic resistance, appointed by the United Nations as one of largest threatens to humanity- the work will have a strong focus on promoting global networks. The activities are organized into 6 integrated WPs: WP1 will ensure the progression of the WPs, and address the need for a common network platform to assist students and staff members to find collaborative niches and exchange ideas; WP2 will support mobility of students, young researchers, scientific staff, and education coordinators; WP3 will link education, research and innovation through the organization of joint symposia and interactive activities with invited contributions from the private sector; WP4 and WP5 will focus on design and implementation of an augmented reality course developed in collaboration with the Norwegian business sector, and based on digital interactive immersion; and WP6 will focus on dissemination. By strengthening our collaborations we will contribute, on one hand, to the university's mission to prepare professionals equipped to confront the global challenge represented by antibiotic resistance. On the other hand, we will create a strong research education environment supporting innovative solutions in the fight against resistance. International partners are from the Universities of Campinas, McGill, and UIC, in addition to INDNOR partners, and the Forsyth and J Craig Venter Institutes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research