Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

På klimatokt i Sørishavet - SØRIS

Tildelt: kr 1,00 mill.

Sørishavet regulerer det globale klimaet ved å kontrollere varme- og karbonutvekslinga mellom atmosfæren og havet. Kor mykje klima endrar seg på tiårs tidsskalaer er avhengig av prosessane som skjer i utveksling mellom lufta og havvatnet i Sørhavet, men vi kjenner ikkje godt nok til dei prosessane som styrer dette. Det er mangel på observasjonar og spesielt kunnskap om innverknaden av periodiske småskala prosesser som ikkje fanges opp i dagens klimamodellar. Det er difor stort behov for fleire observasjonar og kunnskap om Sørishavet. I SØRIS vil vi formidling den kunnskapen vi har og fokusere på at vår forsking hjelper oss til å finne ut kva som skjer tidleg nok, slik at vi har nok tid til å dempe klimaendringane. Antarktis og Sørishavet er eit lite kjent sted for de fleste, det er fjerntliggande med eit klima som gjer det utilgjengeleg for de fleste av oss. For å overvinne kommunikasjonsutfordringa som ligger i å formidle kunnskap om eit så fjerntliggande område vil vi i SØRIS bruker den unike erfaringa, video og foto materiale som Østerhus har samla etter femten ekspedisjonar til Antarktis og Sørishavet.

The Southern Ocean regulates the global climate by controlling heat and carbon exchanges between the atmosphere and the ocean. Rates of climate change on decadal time scales ultimately depend on oceanic processes taking place in the Southern Ocean, yet too little is known about the underlying processes. Limitations come both from the lack of observations in this extreme environment and its inherent sensitivity to intermittent small-scale processes that are not captured in current Earth system models. SØRIS stories and actions will focus on giving hope. SØRIS will focus on the premise that research is being done to tell the truth early enough so we can still mitigate climate change. However, the Southern Ocean is an abstract place for most people, the remote and harsh environment making it inaccessible for most of us. SØRIS will focus on this and use novel and effective measures to overcome this communication challenge. SØRIS activities are made possible due to the unique platform that is available by Østerhus participation in SO-CHIC Research cruise onboard the German Research Vessel “Polarstern” where Østerhus will live and work in February and March 2021. The audience is given the opportunity to enter the ship and to follow the researchers hunt for the Antarctic climate treasures.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler