Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

På klimatokt i Sørishavet - SØRIS

Tildelt: kr 1,00 mill.

Sørishavet regulerer det globale klimaet ved å kontrollere varme- og karbonutvekslinga mellom atmosfæren og havet. Kor mykje klima endrar seg på tiårs tidsskalaer er avhengig av prosessane som skjer i utveksling mellom lufta og havvatnet i Sørhavet, men vi kjenner ikkje godt nok til dei prosessane som styrer dette. Det er mangel på observasjonar og spesielt kunnskap om innverknaden av periodiske småskala prosesser som ikkje fanges opp i dagens klimamodellar. Det er difor stort behov for fleire observasjonar og kunnskap om Sørishavet. I SØRIS har vi formidla den kunnskapen vi har og fokusere på at vår forsking hjelper oss til å finne ut kva som skjer tidleg nok, slik at vi har nok tid til å dempe klimaendringane. Antarktis og Sørishavet er eit lite kjent sted for de fleste, det er fjerntliggande med eit klima som gjer det utilgjengeleg for de fleste av oss. For å overvinne kommunikasjonsutfordringa som ligger i å formidle kunnskap om eit så fjerntliggande område har vi i SØRIS publisert teikneserie, video, foto materiale og gitt mange intervju til norske aviser, radio og TV programmer.

1: Østerhus har gitt fleire intervju til norske aviser, radio og TV (sjå resultater) 2: Øystein Runde har produsert ein teikneserie om vår forsking i Antarktis 3: Gunn Janne Myrseth og Andreas Graven ved NORCE kommunikasjon har produsert ein 12 min lang video "Weddell Watch", laga webside og fotoutstilling om vår forsking i H2020 prosjekta TiPACCs og SO-CHIC

The Southern Ocean regulates the global climate by controlling heat and carbon exchanges between the atmosphere and the ocean. Rates of climate change on decadal time scales ultimately depend on oceanic processes taking place in the Southern Ocean, yet too little is known about the underlying processes. Limitations come both from the lack of observations in this extreme environment and its inherent sensitivity to intermittent small-scale processes that are not captured in current Earth system models. SØRIS stories and actions will focus on giving hope. SØRIS will focus on the premise that research is being done to tell the truth early enough so we can still mitigate climate change. However, the Southern Ocean is an abstract place for most people, the remote and harsh environment making it inaccessible for most of us. SØRIS will focus on this and use novel and effective measures to overcome this communication challenge. SØRIS activities are made possible due to the unique platform that is available by Østerhus participation in SO-CHIC Research cruise onboard the German Research Vessel “Polarstern” where Østerhus will live and work in February and March 2021. The audience is given the opportunity to enter the ship and to follow the researchers hunt for the Antarctic climate treasures.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler