Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ELIXIR3 - Strengthening the Norwegian Node of ELIXIR

Alternativ tittel: ELIXIR3 - styrking av den norske ELIXIR-noden

Tildelt: kr 95,0 mill.

ELIXIR Norge er den nasjonale forskningsinfrastrukturen for bioinformatikk, og den norske noden i det europeiske ELIXIR-nettverket. ELIXIR har som misjon å sikre at livsvitenskapelige forskningsdata tas vare på for bruk og gjenbruk, nå og i overskuelig framtid. ELIXIR utvikler derfor databaser, verktøy og opplæringsprogram som gjør det mulig for forskere å analysere og gjenbruke slike data. Gjennom ELIXIR Norge tilbyr vi slike tjenester til norske brukere, i tillegg til at vi bidrar til felles europeiske prosjekter som sikrer FAIR tilgang til data for norske brukere. Gjennom ELIXIR3-prosjektet vil vi videreføre, konsolidere og utvide infrastrukturen vi har bygd opp gjennom de tidligere prosjektene ELIXIR.no, ELIXIR2 og BioMedData, og samtidig forsterke den norske posisjonen i det europeiske nettverket. Vi vil vi styrke norske forskeres evne til å dele, analysere og lagre økende mengder molekylærbiologiske data – av stadig nye typer – ved bruk av toppmoderne ekspertise, e-infrastruktur, verktøy og andre ressurser. Vi vil særlig øke innsatsen innen områder som biodiversitet og biomedisin. Prosjektet koordineres fra Universitetet i Bergen, og omfatter aktiviteter (som sub-noder) ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, NTNU i Trondheim, og NMBU i Ås.

The ELIXIR3 project will upgrade and strengthen the Norwegian Node of ELIXIR and its efforts to enable safekeeping, with optimal use and re-use, of life science data for present and future research and innovation, within and across disciplines. The project will strengthen its efforts within biomedicine, biodiversity and systems biology, through building and engaging with the relevant user communities, while ensuring user driven development of solutions and services. The efforts will be coordinated with relevant domain-oriented research infrastructures to avoid duplication of effort, while enhancing interoperability of resources, including data and workflows. The services will be made available through the Norwegian e-infrastructure for Life Science and the linked usegalaxy.no data analysis portal: enabling users with varying degrees of computer confluence to effectively upload, process and analyze data in a project-oriented fashion, and to share data in a FAIR manner through open public repositories. The project will strengthen the Support Desk, offering users training and support, enabling them to utilize the Node's infrastructure solutions, bioinformatics tools and workflows, and to perform data management analysis and sharing. In order to do this, we will strengthen our collaboration with data-generating infrastructures, enabling harmonized and coordinated end-user services, including management, analysis and sharing of data, as well as handling, analysis and sharing of sensitive data. We will work with Sigma2 in mobilizing their storage and compute capacity for users in the life science domain. The activities will enable us to engage in the scientific program of ELIXIR, take part in European level projects, and drive developments in areas of special interest and priority for the Norwegian node and users in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Bransjer og næringerNæringsmiddelindustriMarinPortefølje ForskningssystemetFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landBioøkonomiMatMat - BlågrønnBransjer og næringerIKT-næringenBransjer og næringerLandbrukPortefølje Mat og bioressurserFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleIKT forskningsområdePortefølje HelseLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetHelsePortefølje InnovasjonLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Banebrytende forskningPortefølje Muliggjørende teknologierInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBransjer og næringerBioteknologiFNs BærekraftsmålMål 3 God helseInternasjonaliseringBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeGrunnforskningForskningsinfrastrukturFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystAnvendt forskningIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterBioteknologiMedisinsk bioteknologiLTP3 ForskningsinfrastrukturBioøkonomiØvrig bioøkonomiLandbrukPlanterPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKlimarelevant forskningLTP3 Klima, miljø og energiBioteknologiIndustriell bioteknologiLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLandbrukHusdyrPolitikk- og forvaltningsområderForskningFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultFNs BærekraftsmålMarinMarin bioteknologiBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP3 HelseLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLandbrukLandbrukFôr og ernæringMatLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningBioteknologiLandbruksbioteknologiBioteknologiMarin bioteknologiBransjer og næringerHelsenæringenBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPolitikk- og forvaltningsområderMatNæringsmiddel og foredlingLTP3 Hav og kystLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne