Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ELIXIR3 - Strengthening the Norwegian Node of ELIXIR

Alternativ tittel: ELIXIR3 - styrking av den norske ELIXIR-noden

Tildelt: kr 95,0 mill.

ELIXIR Norge er den nasjonale forskningsinfrastrukturen for bioinformatikk, og den norske noden i det europeiske ELIXIR-nettverket. ELIXIR har som misjon å sikre at livsvitenskapelige forskningsdata tas vare på for bruk og gjenbruk, nå og i overskuelig framtid. ELIXIR utvikler derfor databaser, verktøy og opplæringsprogram som gjør det mulig for forskere å analysere og gjenbruke slike data. Gjennom ELIXIR Norge tilbyr vi slike tjenester til norske brukere, i tillegg til at vi bidrar til felles europeiske prosjekter som sikrer FAIR tilgang til data for norske brukere. Gjennom ELIXIR3-prosjektet vil vi videreføre, konsolidere og utvide infrastrukturen vi har bygd opp gjennom de tidligere prosjektene ELIXIR.no, ELIXIR2 og BioMedData, og samtidig forsterke den norske posisjonen i det europeiske nettverket. Vi vil vi styrke norske forskeres evne til å dele, analysere og lagre økende mengder molekylærbiologiske data – av stadig nye typer – ved bruk av toppmoderne ekspertise, e-infrastruktur, verktøy og andre ressurser. Vi vil særlig øke innsatsen innen områder som biodiversitet og biomedisin. Prosjektet koordineres fra Universitetet i Bergen, og omfatter aktiviteter (som sub-noder) ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, NTNU i Trondheim, og NMBU i Ås.

The ELIXIR3 project will upgrade and strengthen the Norwegian Node of ELIXIR and its efforts to enable safekeeping, with optimal use and re-use, of life science data for present and future research and innovation, within and across disciplines. The project will strengthen its efforts within biomedicine, biodiversity and systems biology, through building and engaging with the relevant user communities, while ensuring user driven development of solutions and services. The efforts will be coordinated with relevant domain-oriented research infrastructures to avoid duplication of effort, while enhancing interoperability of resources, including data and workflows. The services will be made available through the Norwegian e-infrastructure for Life Science and the linked usegalaxy.no data analysis portal: enabling users with varying degrees of computer confluence to effectively upload, process and analyze data in a project-oriented fashion, and to share data in a FAIR manner through open public repositories. The project will strengthen the Support Desk, offering users training and support, enabling them to utilize the Node's infrastructure solutions, bioinformatics tools and workflows, and to perform data management analysis and sharing. In order to do this, we will strengthen our collaboration with data-generating infrastructures, enabling harmonized and coordinated end-user services, including management, analysis and sharing of data, as well as handling, analysis and sharing of sensitive data. We will work with Sigma2 in mobilizing their storage and compute capacity for users in the life science domain. The activities will enable us to engage in the scientific program of ELIXIR, take part in European level projects, and drive developments in areas of special interest and priority for the Norwegian node and users in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Bransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMatBransjer og næringerIKT-næringenMatMat - BlågrønnBransjer og næringerLandbrukMatNæringsmiddel og foredlingFNs BærekraftsmålMål 3 God helseBransjer og næringerFiskeri og havbrukBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeBransjer og næringerNæringsmiddelindustriLandbrukFôr og ernæringFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landFNs BærekraftsmålBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBransjer og næringerHelsenæringenFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleLandbrukHusdyrBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderForskningLandbrukLandbrukPlanterLTP3 Hav og kystBioøkonomiØvrig bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMarinMarin bioteknologiLTP3 Klima, miljø og energiBioteknologiMedisinsk bioteknologiBioteknologiLandbruksbioteknologiIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningMarinBioteknologiMarin bioteknologiLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerAnvendt forskningBioøkonomiLTP3 HelseHelseGrunnforskningLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 IKT og digital transformasjonIKT forskningsområdeInternasjonaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePolitikk- og forvaltningsområderInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Banebrytende forskningForskningsinfrastrukturPortefølje HelseLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 ForskningsinfrastrukturPortefølje InnovasjonLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPortefølje ForskningssystemetPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBioteknologiLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Muliggjørende teknologier