Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Peace Science Infrastructure

Alternativ tittel: Infrastruktur for Konfliktdata

Tildelt: kr 40,0 mill.

Peace Science Infrastructure (PSI) utvikler automatiserte verktøy for å samle inn data fra nyhetskilder om dynamikken i krig og andre former for politisk vold. PSI vil også utvikle felles standarder for koding av subnasjonale geo-refererte data, basert på egenutviklet moderne maskinlæringsmetoder og avansert språkteknologi. En bedre forståelse av væpnede konflikter, og andre samfunnsforhold som terrorisme, finansmarkeder, epidemier, osv., fordrer at vi i større grad kan samle innenfor et rammeverk definert av aktører og hendelser. PSI vil skape en konsistent industristandardinfrastruktur for innsamling og håndtering av konfliktrelevante hendelsesdata – gjennom arbeid med tre vitenskapelige mål: felles standarder for subnasjonale geo-refererte data; maskin-koding verktøy; og nettplattform for åpen formidling. Resultatet vil være radikalt økt nøyaktighet, hastighet og kostnadsbesparelse i datakoding og analyse, noe som muliggjør mer nyansert og politisk relevant kunnskapsproduksjon. Vi garanterer at PSI-infrastrukturen er åpen, gjennomsiktig og gratis. PSI skal etablere og befeste et varig og fruktbart forhold mellom ledende samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer i Norge ved UiO og PRIO og Institutt for informatikk. Peace Science Infrastructure-prosjektet kobler spesialister innen fredsforskning, informatikk og naturlig språkbehandling, og maskinlæring. Dette samarbeidet sikrer at infrastrukturen som utvikles er nyttig for anvendt forskning innen samfunnsvitenskap og at verktøyene bygger på banebrytende forskning fra informatikk, maskinlæring og datavitenskap (som vil komme naturvitenskapen til gode). Statsvitere, spesielt fredsforskere, vil ha stor nytte av PSI.

The Peace Science Infrastructure (PSI) project will provide a comprehensive research infrastructure for the next generation of social science using event data, especially peace science. PSI rectifies two barriers to further scientific progress in the field. First, emerging disaggregated data projects lack a common system for actor identification and spatiotemporal data structure, resulting in inconsistent and partly incompatible datasets. Second, demands for more detailed and accurate data on a wide range of political events are increasingly incompatible with existing rigid and costly human-based systems of data coding. PSI has three scientific goals: (1) Develop common industry standards for structuring event data in space and time. A crucial component of this work is establishing a common ID framework for non-state actors and entities at various scales, including sub-national. (2) Develop adaptable machine-coding tools to accurately record social and political events compatible with these entities and actors. This will serve as a critical quality-control mechanism for existing data projects; in the longer run this technology will replace costly and time-consuming human coding. (3) Develop a web-based platform for open dissemination of codes, routines, and data, as well as research results. Through the accomplishment of these three goals, PSI will remedy inconsistencies in extant data collection, dramatically reduce costs and increase quality in future data collection, and close the analytical gap between knowledge needs and knowledge production. PSI will solidify PRIO's leading role in international peace and conflict research. Nationally, PSI will deepen existing ties with the University of Oslo - Political Science and Informatics. Internationally, PSI will strengthen existing ties to the to Uppsala University and SIPRI.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet