Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Forregion Viken

Tildelt: kr 7,1 mill.

Formålet med Forregion Viken er å øke verdiskaping og sysselsetting ved å mobilisere næringsliv i hele Viken til å vurdere, og eventuelt ta i bruk forskning i sitt innovasjons- og utviklingsarbeid. Hovedaktiviteten i prosjektet har vært kompetansemegling ? utført av kompetansemeglere med og uten tilknytning til klynger i fylket. Kompetansemeglerne har hatt særskilte tematiske ansvarsområder. Det er tildelt 12 forprosjekter i Forregion, og det er meglet mot en rekke andre virkemidler - ikke minst meglet inn mot et femti-talls RFF-prosjekter Viken er landets største fylke målt i innbyggertall, og har en stor variasjon i ressursgrunnlag og næringsliv. Prosjektet har jobbet aktivt for å favne hele Viken ? og ha et fokus på det grønne skiftet. Tematisk har vi satset på: ? Klima, miljø og energi ? Helse og omsorg ? Utdanning og oppvekst ? Teknologi ? By-, steds- og regionutvikling Disse temaene samsvarer med de tematiske satsingsområdene til Regionalt forskingfond Viken. Prosjektet er forankret i Fylkesrådets Samarbeidsplattform 2019-2023 som slår fast: «Viken har med sine nasjonalt og internasjonalt viktige næringsmiljøer innen landbruk, industri, teknologi, innovasjon, skog og reiseliv en unik mulighet til å lede an i den grønne omstillingen som hele verden nå må gjennomføre. Vi vil legge til rette for nye grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi. Vi vil gjøre Viken til en spydspiss for et faktisk bærekraftig grønt skifte i Norge og være en foregangsregion ved å legge til rette for sirkulærøkonomi, og en digitaliseringsutvikling for næringslivet. For at Viken skal gå foran i det grønne skiftet må vi gjøre det lettere å skape lokale arbeidsplasser. Fylkesrådet vil trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd på lang sikt og bruke Viken fylkeskommune aktivt som motor i det grønne skifte.

37 søknader til RFF Viken 12 søknader sendt til Forskningsrådet 2 søknader sendt til EU-programmer Det har blitt avholdt svært få nettverksmøter grunnet Korona. Totalt 260 kompetansemeglinger i 2021

Formålet med Forregion Viken er å øke verdiskaping og sysselsetting ved å mobilisere næringsliv i hele Viken til å vurdere, og eventuelt ta i bruk forskning i sitt innovasjons- og utviklingsarbeid. Hovedaktiviteten i prosjektet vil være kompetansemegling – utført av kompetansemeglere med og uten tilknytning til klynger i fylket. Kompetansemeglerne vil ha særskilte tematiske ansvarsområder. Det vil bli avsatt midler til forprosjekter i Forregion, og et hovedmål vil være megling mot andre virkemidler – som for eksempel Skattefunn, Regionalt forskningsfond, Forskningsrådet eller internasjonale virkemidler. Viken er landets største fylke målt i innbyggertall, og har en stor variasjon i ressursgrunnlag og næringsliv. Prosjektet skal favne hele Viken – og ha et fokus på det grønne skiftet. Tematisk vil vi i første rekke satse på: • Klima, miljø og energi • Helse og omsorg • Utdanning og oppvekst • Teknologi • By-, steds- og regionutvikling Disse temaene samsvarer med de tematiske satsingsområdene til Regionalt forskingfond Viken. Prosjektet er forankret i Fylkesrådets Samarbeidsplattform 2019-2023 som slår fast: «Viken har med sine nasjonalt og internasjonalt viktige næringsmiljøer innen landbruk, industri, teknologi, innovasjon, skog og reiseliv en unik mulighet til å lede an i den grønne omstillingen som hele verden nå må gjennomføre. Vi vil legge til rette for nye grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi. Vi vil gjøre Viken til en spydspiss for et faktisk bærekraftig grønt skifte i Norge og være en foregangsregion ved å legge til rette for sirkulærøkonomi, og en digitaliseringsutvikling for næringslivet. For at Viken skal gå foran i det grønne skiftet må vi gjøre det lettere å skape lokale arbeidsplasser. Fylkesrådet vil trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd på lang sikt og bruke Viken fylkeskommune aktivt som motor i det grønne skifte»

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene