Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The NORwegian CELlulose laboratory

Alternativ tittel: Det NORske CELluloselaboratoriet

Tildelt: kr 24,5 mill.

Cellulose er den viktigste strukturelle bestanddelen i alle grønne planter og mange former for alger. Noen typer bakterier skiller ut cellulose, og tunikater – en gruppe sjødyr – har et ytre skjelett av cellulose. Menneskets utnyttelse av cellulose går langt tilbake i tid og vi er til daglig omgitt av cellulosebaserte materialer av mange slag. Likevel står utvikling av cellulosebaserte materialer og additiver stadig høyt på dagsordenen. Dette er fordi det bidrar til overgang til en biobasert økonomi. NORCELlab er et laboratorium for bærekraftig prosessering og raffinering av biobaserte råmaterialer (blå, grønne og avfallsstrømmer) og utvikling av produkter basert på dette, og vil på denne måten bidra til det grønne skiftet. Laboratoriet vil sikre at celluloseforskningen i Norge er i fremste front og vil gjøre det mulig å realisere det kommersielle potensialet som ligger i utnyttelsen av cellulosebaserte materialer; dvs. mikro- og nanocelluloser, regenerert cellulose og derivater av dem. Infrastrukturen vil gi helt nye forskningsmuligheter og dermed legge til rette for internasjonalt ledende forskning innen produksjon, karakterisering og anvendelser av cellulosebyggesteinene. Verktøykassen i NORCELlab inneholder avansert instrumentering og analyseutstyr i tillegg til utstyr for simulering av industrielle produksjonsmetoder og fremstilling av prototyper. På denne måten vil NORCELLab bidra både til forskning på grunnleggende nivå samt til utvikling av produkter nærmere industrialisering. Eksempler er plasterstatninger som brytes ned i naturen og som kan brukes i stedet for fossilbasert plast som nå er et miljøproblem. Det forventes at NORCELlab vil bidra til innovasjoner innen medisin og helse, føre til bedre behandlinger og dermed ha positiv innvirkning på dagliglivet til flere pasientgrupper. I NORCELlab vil brukere fra ulike områder innen vitenskap og industri vil komme sammen, skape et kreativt miljø og danne basis for utdanning, forskning og kunnskapsutvikling.

The applied funding for infrastructure to establish NORCELlab will provide internationally leading laboratory facilities to secure that Norwegian micro- and nanocellulose research is in the international forefront and facilitate realization of the high commercial potential in utilization of cellulose-based materials. Our vision is that the Norwegian Cellulose Laboratory shall be the fundament for developing new, and further improve and upscale existing processes for production of cellulosic building blocks, as well as developing novel applications of cellulose in a wide range of fields, for production and commercialization in Norway. The main goal is that NORCELlab shall be a national infrastructure for micro- and nanocellulose research, accessible to national stakeholders, for the development of processes for sustainable production of micro- and nanocelluloses and their derivatives, and applications thereof. The laboratory will comprise three categories of infrastructure: i) production and processing of micro- and nanocelluloses, ii) production of cellulose-based materials and structures and iii) characterization of cellulosic building blocks and structures made thereof. NORCELlab will comprise highly sophisticated and specialized equipment within these three categories. The laboratory will be accessible for national and international research partners and industries. RISE PFI has close cooperation with NTNU within the field of cellulose research, and NTNU will be an important user. NORCELlab will be a unique infrastructure at the highest international level within an area of high commercial interest, and where Norway has excellent opportunities for taking a leading position in industrialization and value-adding. The infrastructure is highly focused, it is coordinated by the internationally recognized research group at RISE PFI, and it gives very interesting opportunities for a wide variety of industries within many different application areas.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet