Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SAMBA: Scaling Advanced Methods for Biodiversity Assessments

Alternativ tittel: SAMBA: Skalering av avanserte metoder for vurdering av biologisk mangfold

Tildelt: kr 10,0 mill.

SAMBA-prosjektet har som målsetting å utdanne en ny generasjon med forskere i moderne genetiske metoder og å påskynde beskrivelsen og overvåkning av biodiversitet i Norge og Brasil, samtidig som prosjektet respekterer forskjeller og behov i forskningsmiljøene. Moderne metoder som kan identifisere arter fra DNA i miljøprøver eller i blandede prøver, kan brukes til å spore arter gjennom tid og rom. Dette vil gi robust data som kan bidra til vår forståelse av økologiske prosesser. Økt menneskelig påvirkning på den norske og brasilianske naturen presenterer en stor trussel for en bærekraftig fremtid. Kunnskap om hvordan klimaendringer og menneskelig aktivitet påvirker artssammensetningen er fundamental for beslutningsprosesser som vil la oss ta vare på naturmangfold i begge land. Dette vil også være behjelpelig i bevaringsprosjekter i områder hvor menneskelig aktivitet allerede har hatt store innvirkning. For å sikre videreføring av vitenskapelige funn, er man avhengig av å danne et stabilt samarbeid mellom de ulike partnerne i prosjektet. Derfor vil SAMBA danne en ny generasjon med unge, og internasjonalt utdannede, forskere, som vil fortsette å fremme prosjektet og styrke diplomatiske bånd mellom Norge og Brasil. Studentene i SAMBA vil også få trening i å kommunisere forskningen sin til relevante interessenter samt offentligheten. Dette vil sikre SAMBAs overordnede mål om å promotere viktigheten av bevaring av biodiversitet utad.

SAMBA addresses the objectives and priorities of INTPART by (A) establishing a world-class educational and exchange program between NMBU and UiO in Norway and UFPA and Vale SA in Brazil (an INTPART priority country) and (B) developing an eDNA database and digital pipelines designed for molecular biodiversity monitoring and assessing the efficacy of different remediation strategies which will be integrated into existing infrastructure. SAMBA supports multiple EU and RCN funded programs, and builds upon the existing Biodiversity Research Consortium (since 2013) between the industrial and academic SAMBA partners. SAMBA will enhance the research within these projects by facilitating exchanges, research at multiple postgraduate levels, and offering an enhanced training program with activities in business, and public policy. SAMBA will also take advantage of the newly established KlimaHuset at the Natural History Museum in Oslo for outreach. The development of digital databases and pipelines for biodiversity monitoring will be used for the development of workflows and protocols for our industry partners and public policy white papers on ‘best practices’ in biodiversity monitoring and bioremediation. The interdisciplinary nature of SAMBA, as well as the inclusion of well-established industrial partners, ensures the best access to excellent facilities and collaboration. Additionally, SAMBA will allow cross-exchange of students in two of the world’s most important areas for biodiversity research: the temperate areas in Norway where eDNA is developed, and the Brazilian neotropical rainforests. While unique from one another, both areas are equally important for studying the effects of climate change and anthropogenic disturbances. All these factors feed into the goals of INTPART by supporting long term sustainable research and educational partnerships that enhance both the academic and research excellence of SAMBA partners, as well as contributing to UN sustainability goals.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research