Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Troll Observing Network

Alternativ tittel: Troll observasjonsnettverk

Tildelt: kr 156,9 mill.

Antarktis og Sørishavet er sentrale drivere for jordens hav- og luftsystemer. Jorda vår er koblet sammen med og sterkt påvirket av prosesser som har sitt utspring sør på kloden. For å kunne forstå hele jordsystemet er vi avhengig av kunnskap om de fysiske, biologiske, kjemiske og geologiske prosessene som finner sted her. For å få denne kunnskapen trenger vi å samle inn observasjonsdata. Troll observasjonsnettverk (TONe) er en omfattende infrastruktur som tar mål av seg å bidra til denne datainnsamlingen. Infrastrukturen er sentrert rundt den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land (DML), i et område med relativt lite observasjonsdata tilgjengelig fra før av. Prosjektet med å etablere infrastrukturen er ledet av Norsk Polarinstitutt, i samarbeid med fem norske og tre utenlandske partnere, alle med utstrakt polarerfaring. TONe består av åtte ulike observatorier som hver vil bidra med datainnsamling og lange tidsserier som er relevant for studier på: -jordsystemprosesser relevante for klima- og havnivåendringer (et havobservatorie i åpent hav og et under Fimbulisen) -atmosfærens dynamikk (et skyobservatorium og et luftobservatorium) -jordskorpestruktur og isdynamikk (et seismisk observatorium) -romværdynamikk (et infralydobservatorium og et ionosfæreobservatorium) -effekter av globale endringer på marine økosystem (et sjøfuglobservatorium) TONe inkluderer også en dronetjeneste som forskere kan benytte for å samle inn data over større deler av DML. Og ikke minst, TONe vil tilby tilgang til alle innsamlede data til både nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer som vil bidra til generering av ny kunnskap av samfunnsmessig betydning.

Antarctica and the Southern Ocean are critically important parts of the Earth system. The physical and biological properties here to a large degree control and shape other parts of the Earth through atmospheric, cryospheric and oceanic connections, including sea-level rise. The Troll Observing Network (TONe) is a comprehensive infrastructure centred around the Norwegian Troll Research Station in Dronning Maud Land. It aims to be an important contribution to global research efforts in this part of Antarctica, closing the data gaps in Antarctic environmental observations and thereby providing key data required to respond to the fundamental societal challenges and uncertainties facing the world today. More specifically, TONe will develop a state-of-the-art observatory network for environmental observations and provide access to shared services to support collection of data suited for studying and monitoring the atmosphere, terrestrial and marine environment. The observatory network includes an integrated cloud observatory, an atmosphere composition observatory, an infrasound array, an ionospheric observatory, a seismic array, an ice-shelf observatory, a multidisciplinary open ocean moored observatory and a sea-bird monitoring observatory. The shared research services consists of a drone service. The key aspect of TONe is to ensure wide and free access to the observational data from the observatories and shared services to the entire national and international research community as a basis for new knowledge of societal importance. TONe users will contribute to answering questions relating to climate change and sea-level change, atmosphere dynamics, solid Earth structure, cryosphere dynamics, space weather effects, robustness of communication networks, quality of weather and climate models, and the effects of global changes on marine ecosystems.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder