Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Yield of Ultrasound for the Next Generation (YOUNG) - Heart and Brain Interactions in Children

Alternativ tittel: Ultralyd for neste generasjon (YOUNG) – Ny kunnskap om hjerte-hjerne samspillet hos barn

Tildelt: kr 10,0 mill.

Fremskritt innen behandling av barn som er født for tidlig eller har medfødte hjertefeil har gitt bedre overlevelse. Men ettervirkningene av behandlingene har skapt en raskt voksende gruppe overlevere med senskader på hjerne- og hjerte. YOUNG-INTPART prosjektet har som mål å utvikle et innovativt nettverk for utvikling og testing av skånsom avbildningsteknologi rettet mot disse sårbare barna, med mål om å optimalisere behandling og bedre langtidsutkomme. Ultralydgruppen ved NTNU har vært og er langt fremme innen utvikling av ultralydteknologi i nært samarbeid med St. Olavs Hospital og norsk industri. I dette prosjektet jobber vi tett med det kliniske teamet ved The Hospital for Sick Children (SickKids) i Toronto, Canada for å prøve ut og videreutvikle to nye ultralydteknologier: Ultrarask ultralyd til hjerteavbilding og NeoDoppler, et system til kontinuerlig monitorering av hjernens blodstrøm. Vi samler inn data til disse prosjektene i felleskap. Ultrarask ultralyd gir nye muligheter i vurderingen av blodstrøm. Metoden «Blood Speckle Tracking» gjør det mulig å detektere ekko fra de enkelte blodcellene, og gir dermed en mer detaljert fremstilling av blodets strømminger i hjertet. Vi har i ulike publikasjoner og presentasjoner vist at «Blood Speckle Tracking» er nøyaktig, og gir forbedret avbildning av blodstrøm i hjertet ved ulike typer hjertesykdom hos barn. En visuell versjon av metoden kalt «Blood Speckle Imaging» er nå tilgjengelig i kommersielt tilgjengelige ultralydapparater. I tillegg til det rent visuelle, jobber vi nå med å utvikle og teste kvantitative blodstrømsmål. Foreløpige resultater viser at disse kan gi verdifulle tillegg i klinikken, for eksempel til å vurdere hjertets evne til å fylle seg (distolisk funksjon). Vi vil også bidra til at de kvantitative blodstrømsmålene skal bli tilgjengelige i kommersielt tilgjengelige ultralydapparater. Vårt mål er at metoden skal bidra til forbedret hjerte-diagnostikk og ny hemodynamisk kunnskap. Oppfinnelsen NeoDoppler har nå gått fra ide til produkt. Innsamlede kliniske data i Norge la grunnlaget for CE-godkjenning (oktober 2022), det vil si at NeoDoppler-systemet oppfyller europeiske myndigheters krav. Fra 2023 startet kommersielt salg av første versjon av produktet. Produktet skal videreutvikles, spesielt jobber vi nå med videre utvikling av forbedret software basert på kliniske erfaringer så langt. I 2023 startet innsamling av NeoDoppler data ved The Hospital of Sick Children. En norsk PhD-stipendiat i YOUNG-INTPART nettverket var på utveksling ved The Hospital for Sick Children fra august 2022-juli 2023 for å bidra til progresjon av prosjektet, inkludert planlegging, undervisning av utstyrets brukere og pasientinklusjon. To abstrakts er innsendt fra dette arbeidet, og vi har hatt hyppige norsk-kanadiske møter i gruppen. YOUNG-INTPART-nettverket tar sikte på å utvide og formalisere det eksisterende partnerskapet mellom institusjonene våre til et ledende knutepunkt for innovasjon, klinisk forskning og utdanning. Vi har så langt arrangert fem felles workshops. Vi har prioritert mobilitet mellom våre sentra, men også lagt til rette for digitale samarbeidsformer.

Advances in treatment have improved the survival of preterm infants and newborns with congenital heart defects and other diseases. This has however created a rapidly growing group of survivors affected with the impact of events in early life on their heart and brain function. To improve long-term outcomes techniques that can detect the impact of disease on heart and brain function could help to optimize treatments. Through our partnership between NTNU and The Hospital for Sick Children (Sick Kids) in Toronto, we want to develop a highly innovative network for non-invasive pediatric imaging technology targeting the most vulnerable population of children. The ultrasound group at NTNU has for many years been an international leader in cardiovascular ultrasound technology development, working in close collaboration with St. Olav’s hospital and Norwegian industry. It is hosting CIUS, the second center of innovation. Over the last years, the Trondheim group has closely worked with the clinical team at SickKids and the University of Toronto to develop and clinically validate novel ultrasound technology for children. SickKids is one of the world’s leading pediatric health-care institutions. As part of their mission of “Healthier Children. A Better World” it engages in a variety of initiatives to improve child health around the world. The University of Toronto is the largest Canadian University and is ranked within the top-20 in different international academic rankings. The YOUNG-INTPART network aims to further expand and formalize the existing partnership between our institutions into a hub for world-class innovation, clinical research and education. This will be achieved through shared research PhD students; organization of joint courses and workshops improving our international visibility and develop teaching and training programs at masters and PhD-level. Our long-term goal is in line with UN’s sustainable development goal number 3 “Good health and well-being”.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research