Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Coastal squared - a Norwegian perspective in a network of coastal-rural synergetic case areas across Europe

Tildelt: kr 1,0 mill.

COASTAL Squared har bidratt til å gi et norsk perspektiv til H2020 prosjektet COASTAL (2018-2022) gjennom å undersøke interaksjonene mellom landlige og kystnære områder i en norsk kontekst. Dette gjøres for å forbedre kyst-landlig synergi og å fremme landsbygd og kystutvikling, ved samtidig å bevare miljøet. Prosjektet har bidratt til å utvikle redskap som kan gi råd for håndtering av sentrale utfordringer i samspillet mellom kyst- og landområder i Norge i en miljøsammenheng der ting endrer seg raskt. Det er kritisk i en tid med flere kriser som utspiller seg samtidig – som klima, natur og forsøpling. Vi må tilpasse oss disse krisene gjennom å skape synergier mellom regionale næringer, og utfordre hverandre til å se hvordan man kan ha nytte av samarbeid når lavere utslipp (kutt på 55% innen 2030), mer vern av natur (30% vern både til land og til havs) og ny plastavtale som utvikles for å kutte forsøpling. I tillegg er det viktig å utfordre interessenter til å vurdere muligheter for synergier i regionen på en tid der det skjer mye land-by migrasjon. Utfordringer i Troms og Finnmark-regionen mellom havbruk, fiskeri, landbaserte aktiviteter som jordbruk, villaksfiske og turistaktiviteter har til tider dominert mediebildet. Dette er i en tid da spesielt havbruk sannsynligvis vil øke i denne regionen i fremtiden. Det er derfor viktig å ha etablerte metoder for gode samarbeidsarenaer. I Coastal Squared utviklet vi et overførbart sett med verktøy og indikatorer som tillater en kvantitativ og kvalitativ beskrivelse av et bredt utvalg av økonomiske, miljømessige og sosiale land-sjø-interaksjoner uavhengig av geografisk eller sosio-politisk kontekst. Dermed vil det muliggjøre ytterlig sammenlignbar forskning som kan forbedre vår forståelse av økonomiske og sosiale interaksjoner i både kystnære og landlige områder i Norge - noe som kan føre til mer bevisbasert politikkutforming på lokalt og regionalt nivå. Vi har også gjennom prosjektperiodens flere workshops (6 stk med forskjellige sektorer) og presentasjoner på faglige konferanser bidratt til en bredere kunnskap og forståelse av ikke bare kyst-landlige interaksjoner, men også hvordan fremtidige generasjoner kan bidra med økt kunnskap om hvordan Norge passer inn i en større europeisk kontekst når det gjelder kyst-landlige interaksjoner. Dette gjorde vi ved å utvikle en populær metode for læring som ble brukt på dette prosjektet i form av et spill (Serious Game). Dette spillet kan spilles enten tradisjonelt som et brettspill, eller som en digital sosialdistansesikker versjon, men vi valgte å fokusere på førstnevnte i dette prosjektet. Logikken fra spillet kan senere tilpasses andre spørsmål som er viktige for å lette kommunikasjonen av vanskelige temaer, og berike måten studenter og voksne lærer om bærekraftige utviklingsmål, samt hvordan politisk handling ofte innebærer harde valg mellom forskjellige mål og forskjellige fasetter av bærekraft (økonomiske, sosiale og miljømessige).

The aim of the project was to develop a transferable set of tools and indicators that would allow for quantitative and qualitative descriptions of a wide variety of economic, environmental and social land-sea interactions. This tool set allowed us to develop future scenarios based on perceptions from six different stakeholder groups from both coastal and rural areas, and a joint conceptual map that combines the perceptions from not only the different sectors but also the different regions, and present future scenarios for policy action. We then implement the coastal-rural synergistic/antagonistic scenarios in a "Serious Game", a digital and physical board game presenting the players with real-life-like political choices and policy scenarios where they have to consider real political choices. This game was played by high school students in both coastal and rural regions, as well as with policy makers in Asker municipality, the Ministry of Local Government and Regional Development in Oslo, and at the final stakeholder meeting of the H2020 project Coastal with more than 30 players in the two latter ones – and contributed to increased understanding of SDGs and policy work on difficult topics – within a Norwegian context.

Coastal Squared will explore the coastal-rural opportunities and challenges in the northern parts of Norway as part of expanding the Norwegian participation in the H2020 project. During this 2 year period, we will follow the same methodological paths as done in the main project and conduct a total of 6 participatory stakeholder workshops with industry, governance and general public in both coastal and rural areas in northern Norway. In the selected case area, we will focus on assessing the perceptions of these stakeholders first as we hold sector specific workshops for each stakeholder group (3 coastal and 3 rural). During these workshops, we will ensure that the priority issues of each group is highlighted and used as the diving board from which we will develop fuzzy cognitive maps where we assign weights to different variables, that later can be translated into future scenarios using R. After this, we will combine a selection of each of these stakeholders from each of the six sector specific workshops into a joint workshop, where we present the results of the workshops, the fuzzy cognitive maps and futures scenarios. We then ask these stakeholders to validate our interpretation of their perceptions, and make adjustments where necessary. This will form as a baseline in developing scatter plots and future policy action plans on opportunities and challenges with developing synergies between rural and coastal areas and business opportunities where possible. In addition to this focus on future scenarios, we also develop serious games that we play with future generation stakeholders that are in their last year of high school in the same region - both coastal and rural ones. This will enable us to focus on asking future generations in the same region to also focus on the coastal-rural interactions, while simultaneously considering the UN sustainability goals, ranking these, and weighing policy actions between focus on social, economics or the environment.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder