Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Building Digital Twin Innovation Hub

Tildelt: kr 0,93 mill.

Gjennom prosjektet Building Digital Twin Innovation Hub bruker vi innovasjon og løsninger fra den europeiske forskningsfronten innenfor digital tvilling for byggebransjen samtidig som de blir tilgjengelige i markedet. Dette er en helt unik mulighet for norsk byggebransje og komme helt i front med kompetanse på digital tvilling for byggebransjen. Så langt i prosjektet vi har jobbet med å etablere den Building Digital Twin Innovation Hub. Det er tiltenkt å være en teknologi "show room", og vi har kartlagt behovene gjennom diskusjon med målgruppene. Dessverre i det første to kvartal av prosjektperiode var preget av COVID-19 og det var kun mulighet med digitalt kontakt mellom partnere. Vi har gjort så godt vi kan til å overkomme denne begrensingen og har satt opp en skisse hvordan vil "show room" fungere (bla. kjøreplan for kursene) og hvilken utstyrsinvestering må realiseres. Fysisk oppbygning av rom er noe vi jobber med per dags dato og vil etablere det i Construction City Cluster sin lokaler før årsskifte 2021. Vi har hentet inspirasjon fra EU prosjekt BIMprove og ERASMUS+ prosjekt BIMGAME til å tilbud det beste opplevelser for brukere av rom og lokaler. En digitale tvilling er første og fremst noe du kan ha toveis kommunikasjon og må prøves fysisk. Det er LEGO sin utdanningspakke som skal brukes i byggefasen og alt av endringer vil være sporbart i Autodesk Revit og koblet videre til BIMprove sin skyløsning, basert på Bimsync.

Dette prosjektet skal øke samfunnseffekten av EU-prosjektet BIMprove iblant norske aktører innenfor byggebransjen. Målgruppen er utførere, bestillere, ledere og underleverandører i byggebransjen, mange av de medlemmer av Construction City. Prosjektet skal etablere et fysisk rom der målgruppen kan komme å få veileiding til å sette opp sin egen digitale tvilling. Kunnskapen fra BIMProve vil bli formiddlet gjennom et samarbeid mellom forskerne som deltar i prosjektet og construction city klyngen. Slik vil man nå ut til store deler av norsk byggebransje.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler