Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Building Digital Twin Innovation Hub

Tildelt: kr 0,89 mill.

Gjennom prosjektet Building Digital Twin Innovation Hub brukte vi innovasjon og løsninger fra den europeiske forskningsfronten innenfor digital tvilling for byggebransjen. Dette er en helt unik mulighet for norsk byggebransje og komme helt i front med kompetanse på digital tvilling for byggebransjen. Det er utarbeidet et fullverdig kurstilbud, hvor bestillere, leverandører og utførere kan delta og få det nødvendige kompetanse om etablering, bruk og vedlikehold av digitale tvillinger. Kurset heter "Legoby", hvor bestillere, ledere og forman kan enkelt lære metoder basert på digitale tvilling og gjennom å "leke" med bruk av LEGO brikker og digitale verktøy som RFID skannere. Kursinnhold er basert på erfaringen innen BIMprove prosjekt og er tilpasset norske standarder og gir det nødvendige kunnskapsgrunnlag for neste generasjons byggearbeidere. Kursinnhold er fritt tilgjengelig, men Construction City Cluster AS har fasiliteter og resurser til å tilbud kursing i "Legoby". Kurset fokuserer ikke kun på byggeprosess, men gir målbare resultater i driftsfasen også. CO2e beregning av byggeprosesser, sporing av brukte materialer, samt fremdrift reportasje er i kjerne av kurset.

Gjennom kurstilbudet innen Building Digital Twin Innovation Hub det er mulig å øke kompetanse på digitale tvillinger hos bestillere og ledere. Kurset heter "Legoby", hvor bestillere, ledere og forman kan enkelt lære metoder basert på digitale tvilling og gjennom å "leke" med bruk av LEGO brikker og digitale verktøy som RFID skannere. Kursinnhold er basert på erfaringen innen BIMprove prosjekt og er tilpasset norske standarder og gir det nødvendige kunnskapsgrunnlag for neste generasjons byggearbeidere. Kursinnhold er fritt tilgjengelig, men Construction City Cluster AS har fasiliteter og resurser til å tilbud kursing i "Legoby". Kurset fokuserer ikke kun på byggeprosess, men gir målbare resultater i driftsfasen også. CO2e beregning av byggeprosesser, sporing av brukte materialer, samt fremdrift reportasje er i kjerne av kurset.

Dette prosjektet skal øke samfunnseffekten av EU-prosjektet BIMprove iblant norske aktører innenfor byggebransjen. Målgruppen er utførere, bestillere, ledere og underleverandører i byggebransjen, mange av de medlemmer av Construction City. Prosjektet skal etablere et fysisk rom der målgruppen kan komme å få veileiding til å sette opp sin egen digitale tvilling. Kunnskapen fra BIMProve vil bli formiddlet gjennom et samarbeid mellom forskerne som deltar i prosjektet og construction city klyngen. Slik vil man nå ut til store deler av norsk byggebransje.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler