Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Network - ApPEARS

Tildelt: kr 1,0 mill.

Norwegian Network for ApPEARS (NETApP) prosjektets mål er å dele kunnskap og erfaringer opparbeidet i Horizon 2020 MSCA-ITN finansierte prosjektet "Appearance Printing - European Advanced Research School" (ApPEARS) til flere aktører. NETApP tar sikte på å nå ut til flere norske aktører innenfor fagområdene additiv produksjon (3D printing) og forståelse av materiales utseende ved 3D printing, inkludert institusjoner som bruker 3D printede objekter i trening av helsepersonell (for eksempel sykehus). NETApP planlegger flere workshops, forskerskoler og besøk for å dele kunnskapen opparbeidet i ApPEARS-ITN. Internasjonale eksperter fra ulike fagområder relatert til utseende av 3D print vil bidra med opplæring og kunnskapsdeling i de planlagte aktivitetene. ApPEARS-prosjektet og dets aktiviteter var presentert og diskutert på to ulike arrangementer under forskningsdagene 2021 i Gjøvik. Disse arrangementene henvendte seg et bredt publikum, kanskje særlig barn og ga muligheten til å dele målene med prosjektet, samt forskningsresultatene til ApPEARS til folk flest. I tillegg forventes nettverksaktivitetene til NETApP å bygge oppunder fremtidig samarbeid i form av ulike prosjekter innen forskning, utvikling og utdanning i Norge og Europa. De planlagte aktivitetene ønsker å nå ut til små og større aktører i Norge som anvender 2.5D og 3D printing.

NETApP activities aim to disseminate the experience and knowledge gained from the Horizon 2020 ApPEARS-ITN project to a wider range of actors in the field of visual appearance understanding and printing, 3D printing, additive manufacturing, medical training institutes, and hospitals in Norway. Being the coordinator of the H2020 project, NTNU has more flexibility in planning the activities with support from the other partners in ApPEARS. NETApP will conduct independent activities in terms of events-workshops, training schools, visits etc to share knowledge from ApPEARS-ITN. International experts on different areas related to appearance printing will contribute to planned activities through visits and trainings offered. Networking activities carried out through NETApP will fuel future collaborative activities in terms of research, development, and training projects at the Norwegian and European level. The planned activities aim to cover small- and large-scale actors in Norway within the fields and applications related to appearance printing using 2.5D and 3D printing techniques.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler