Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Digital Ocean Space - Møre Ocean Lab

Alternativ tittel: Det digitale havrom

Tildelt: kr 30,7 mill.

Det Digitale Havrom Den digitale transformasjon og distribuerte teknologier endrer vårt samfunn og den maritime næring. Skipene blir smartere, data drevne, knyttet til resten av verden, grønnere og har komplekst maskinerisystem. Fremtidens maritime aktivitet integrerer mennesker, teknolog og grønne løsninger til å endre hvordan vi designer, operer og samhandler. Dette teknologiske skifte kan ikke bare blir testet ved å studere enkelte fysiske effekter. Full-skal testing I reelle omgivelser, reell værtilstand, reell trafikk og situasjon er nødvendig. Det Digitale havrom er en arena for full-skala testing, forskning og innovasjon innen: • Maritime teknologi og operasjoner • Navigering, styring og autonomi • “Search and rescue” og løsninger innen sikkerhet • Teknologi til å kultivere og høste bioressurser • Teknologi til å ta ut energi fra havet (vind, bølger og strøm) • Hvordan havet påvirker kystinfrastruktur

Digitalisation and demand for green solutions are drivers for a massive technology development. Interest in autonomous functions and remote supervision and control is growing fast. Enabled by recent developments in sensor technology, connectivity at sea, and analysis and decision support algorithms. The energy transition from fossil fuel to renewable technologies requires a substantial shift in priorities . A reduction of CO2 of 50 % in the shipping industry are set by the International Maritime Organisation (IMO) and will cause major technological developments and raise demand for more effective and efficient ship operations. A full-scale test arena for technology in the ocean space is therefore important for knowledge-based innovation in the ocean-based industries. Such technology development cannot only be tested by studying physical effects in scaled laboratories. Testing in real environments, real weather conditions, real traffic condition and real situations are needed. MOL offers a unique opportunity which in a great extent is geared towards facilitating development of advanced technology for surface ships and floating structures. The idea of MOL is to ad flexible and mobile vehicles (on the water surface and in the air) with a variety of sensor packages. USV platform for measurements: - Sensor package for navigation and autonomy - Sensor package for metocean - Sensor package for water quality and seabed sampling - Sensor package for noise in the sea - Sensor package for surveillances Drone platform for measurements: - Sensor package for metocean - Sensor package for surveillances A large investment, the Ocean Space Centre (OSC), have already been agreed and granted. Møre Ocean Lab (MOL) compliment the overall OSC infrastructure.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Bransjer og næringerTransport og samferdselMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyLTP3 IKT og digital transformasjonGrunnforskningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMiljøvennlig energiKutt i utslipp av klimagasserKlimarelevant forskningPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 ForskningsinfrastrukturMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetMaritimDigitalisering av maritim næringPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Klima, miljø og energiMaritimDigitalisering og bruk av IKTPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelTransport og mobilitetPortefølje ForskningssystemetBransjer og næringerMaritimMaritime muligheter i havnæringeneLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerForskningsinfrastrukturUtviklingsarbeidPortefølje Energi og transportPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonAnvendt forskningDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukLavutslippPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetKlimaLTP3 Hav og kystLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Klima og miljøBransjer og næringerOlje, gass