Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III B

Alternativ tittel: Norges nasjonale infrastruktur for mikro- og nanofabrikasjon III B

Tildelt: kr 30,0 mill.

NorFab legger til rette for tilgang av moderne utstyr og laboratorier for brukere i Norge, uavhengig av deres akademiske eller industrielle tiknytning. Laboratoriene består av fire noder - NTNU NanoLab i Trondheim, SINTEF MiNaLab og UiO MiNaLab i Oslo, og USN MST-Lab lokalisert mellom Tønsberg og Horten. NorFab tilbyr nasjonal tilgang til en infrastruktur som både inneholder standard og moderne utstyr som er viktige for forskning og utvikling innenfor mikro- og nanoteknologi. Alle partnerne i prosjektet har komplementære profiler og er dedikerte til å tilrettelegge for nasjonal koordinering av investeringer og videre utvikling av infrastrukturen. Siden oppstart i 2010 har NorFab tilrettelagt aktiviteter for et bredt spektrum av brukere som varierer fra akademiske grupper fokusert på grunnforskning og utdanning til innovativebedrifter med et behov for små-skala produksjonsfasiliteter. NorFab dekker alle de tematiske områdene beskrevet i den nasjonale strategien for nanoteknologi, og et mål i det nye prosjektet er å videre øke bredden på brukergruppen, samt øke mikro- og nanofabrikasjons kompetanse gjennom prosess dokumentasjon og deling. Visjonen til NorFab er å være en robust og kompetent infrastruktur som støtter opp og tilrettelegger for forskning og innovasjon for en ny mikro-og nanoteknologi industri i Norge. NorFab prosjektet må derfor være målrettet i å opprettholde en konkurransedyktig infrastruktur for utvikling og pilotering av nye produkter og teknologi. For å imøtekomme dette kravet, må laboratoriene representere en topp moderne og attraktiv infrastruktur i årene fremover. Dette krever en kontinuerlig oppgradering og vedlikehold av utstyr og utvikling av kompetanse. Prosjektet har søkt om finansiering for en periode over 4 år (2020-2023) hvorav to år med investeringer. I 2022 ble det bevilget ytterlige to år med investeringer slik at det samlede prosjekvolumet vil være 495 MNOK, hvorav 130 MNOK er bevilget i støtte fra Forskningsrådet.

The Norwegian Infrastructure for Micro- and Nanofabrication (NorFab) was established in 2010 as a partnership between NTNU, University of Oslo, University of South-Eastern Norway and the research institute SINTEF. NorFab ´s vision is to be a robust and competent backbone for research and innovation based on Micro- and Nanotechnology(MNT) in Norway. As one of the first national research infrastructures (RI) in Norway, NorFab has been a pioneer for development of the national infrastructure concept in Norway. Over the last 10 years NorFab has established a successful management model to run the distributed national infrastructure, implemented the RI resource model, implemented a common Laboratory Management System at the university labs, developed training courses and a price policy, established the Nordic Nanotechnology Network with associated expert groups and actively promoted MNT research in Norway and Europe. All partners have a complementary profile and are committed to national coordination on investments and further development of the infrastructure. NorFab has already invested or committed to invest more than 840 MNOK in equipment, people and competence from 2010 to 2023, of which 311MNOK was funded by the research council (37%) and 535 MNOK through own contributions (63%) in the infrastructure. NorFab promotes high quality research and innovation facilities for start-ups and established industry. This shows the strategic importance of the infrastructure for all the involved partners. NorFab ´s strategy has proven to be successful as the number of users and user hours have doubled since 2010. NorFab IIIb is an application to allow investments in the final two years (2022-2023) of the already approved NorFab III project. NorFab is requesting funding for strategically needed state of the art investments (with significant contribution from host institutions) to sustain and develop the activity for the final two years of the NorFab III project period.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet