Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan-Norway Partnership for Computing in Space Science

Alternativ tittel: Japan-Norge partnerskap for beregningsorientert romvitenskap

Tildelt: kr 0

Norge og Japan er aktive aktører innen romvitenskap og utforskning av verdensrommet. For eksempel så sender begge land, i vitenskapens interesse, både raketter og satellitter inn i ionosfæren, som er den øverste delen av atmosfæren. I polarområdene er ionosfæren direkte koblet til det interplanetære rommet, og det er her vi kan observere nordlys, som skyldes høyenergiske elektroner som kommer fra solen og entrer jordens atmosfære. Vår forståelse av verdensrommet er i dag i økende grad avhengig av numerisk modellering og avansert numerisk dataanalyse. Gjennom Japan-Norge partnerskap for beregningsorientert romvitenskap utvikler, styrker og konsoliderer vi samarbeidet mellom begge land innen utdanning og forskning i en bred kontekst av numeriske modeller og metoder for beregningsorientert romvitenskap. Vi etablerer en forskningsbasert utdanningsplattform som er knyttet til pågående og fremtidige romferder. Partnerskapet gir også et rammeverk for økt mobilitet for studenter og forskere ved universiteter. Vi etablerer et felles kurs i numerisk modellering av det nære verdensrommet, arrangerer skoler og symposier om databehandling innen romvitenskap, og etablerer rammer for studentutveksling og forskermobilitet. Alle aktiviteter er relatert til pågående forskningsprosjekter, inkludert felles raketteksperimenter, satellitter og den europeisk-japanske BepiColombo-ekspedisjonen til Merkur. Vi fokuserer på numerisk modellering av fysiske prosesser, ytelse av instrumenter og dataanalyse. Sammen danner hovedpartnerne Universitetet i Oslo, Kobe Universitet og Kyoto Universitet knutepunkter for forskning og utdanning innen beregningsorientert romvitenskap. Andre akademiske og industrielle partnere er også invitert til å delta i dette samarbeidet.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research