Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan-Norway Partnership for Computing in Space Science

Alternativ tittel: Japan-Norge partnerskap for beregningsorientert romvitenskap

Tildelt: kr 10,0 mill.

Norge og Japan er aktive aktører innen romvitenskap og utforskning av verdensrommet. For eksempel så sender begge land, i vitenskapens interesse, både raketter og satellitter inn i ionosfæren, som er den øverste delen av atmosfæren. I polarområdene er ionosfæren direkte koblet til det interplanetære rommet, og det er her vi kan observere nordlys, som skyldes høyenergiske elektroner som kommer fra solen og entrer jordens atmosfære. Vår forståelse av verdensrommet er i dag i økende grad avhengig av numerisk modellering og avansert numerisk dataanalyse. Gjennom Japan-Norge partnerskap for beregningsorientert romvitenskap utvikler, styrker og konsoliderer vi samarbeidet mellom begge land innen utdanning og forskning i en bred kontekst av numeriske modeller og metoder for beregningsorientert romvitenskap. Vi etablerer en forskningsbasert utdanningsplattform som er knyttet til pågående og fremtidige romferder. Partnerskapet gir også et rammeverk for økt mobilitet for studenter og forskere ved universiteter. Vi etablerer et felles kurs i numerisk modellering av det nære verdensrommet, arrangerer skoler og symposier om databehandling innen romvitenskap, og etablerer rammer for studentutveksling og forskermobilitet. Alle aktiviteter er relatert til pågående forskningsprosjekter, inkludert felles raketteksperimenter, satellitter og den europeisk-japanske BepiColombo-ekspedisjonen til Merkur. Vi fokuserer på numerisk modellering av fysiske prosesser, ytelse av instrumenter og dataanalyse. Sammen danner hovedpartnerne Universitetet i Oslo, Kobe Universitet og Kyoto Universitet knutepunkter for forskning og utdanning innen beregningsorientert romvitenskap. Andre akademiske og industrielle partnere er også invitert til å delta i dette samarbeidet. I år 2023 ble det mulig å starte igjen samarbeid etter pandemi og det ble arrangert to internasjonale workshopper, en i Norge og en i Japan. I tillegg har flere japanske studenter reist til Norge for å delta i et kurs for oppskytning av forskningsraketter, mens en stipendiat og en mastergratsstudent fra Norge har vært i Japan i lengre perioder for å samarbeide med data fra forskningsraketter og simulere omgivelsene av Merkur i forbindelse av BepiColombo oppdraget. Tilsvarende vitenskapelige arbeid er sendt inn for publisering.

Norway and Japan are very active in space science research, in particular in the context of the exploration of ionosphere and space by spacecraft, such as scientific rockets and satellites. The ionosphere is the uppermost part of the Earth atmosphere. It is partially ionised, and in the polar regions it is directly connected to space, due to configuration of the Earth’s magnetic field. Manifestations of these interactions are auroras, which are due to high energy electrons originating from the Sun and entering the Earth atmosphere. Through the Japan-Norway Partnership for Computing in Space Science, we will develop, strengthen, and consolidate the collaboration between both countries in education and research within a broad context of computing in space research. We will establish a robust, research-based educational platform for students on graduate (master, PhD) level and in the final year of bachelor study, and tightly relate it to ongoing and future space missions. The partnership will also provide a framework for research collaboration between the countries through increased mobility of researchers at all levels. We will establish a joint course in numerical simulations of space environment, organise schools and symposia on computing in space data science, targeted scientific workshops, and encourage student exchange and staff mobility. All activities will be related to ongoing research projects, including joint sounding rocket experiments, satellite experiments, and larger exploratory missions, such as the joint European-Japanese BepiColombo mission to Mercury. We will focus on numerical modelling of physical processes, performance of instruments, and data analysis. The main partners: the University of Oslo, Kobe University, and Kyoto University will form together two national hubs for research and education in computing in space science. Other academic and industrial partners will be invited to join this collaboration during the course of the project.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research