Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Distribution network planning and operation with flexibility resources

Tildelt: kr 0,94 mill.

Fleksible ressurser som forbrukerfleksibilitet og energilager vurderes i økende grad å spille en viktig rolle i forbindelse med planlegging og drift av kraftnettet. Det er behov for ny metodikk og nye verktøy for å få størst mulig nytte av fleksible ressurser i planlegging av distribusjons- og transmisjonsnett. I tillegg er det økt behov for koordinering mellom distribusjons- og transmisjonsnett når fleksibilitet får en stadig viktigere rolle. I EU-prosjektet FlexPlan jobber vi med å utarbeide en metode hvor man kan vurdere fleksibilitet som alternativ til nettkapasitet i nettplanleggingen. Knyttet til FlexPlan prosjekt den NFR prosjekt DiPOFlex vil forberede to workshoper og kurs materialle på temaet. På den første workshopen vil nye metoder og verktøy utviklet i EU-prosjektet FlexPlan og i FME CINELDI presenteres, hvor fokus er på forbedret planlegging av distribusjons- og transmisjonsnett hensyntatt fleksible ressurser. Diskusjoner og innspill fra norske aktører på workshopen vil sikre at casestudier planlagt i EU-prosjektet FlexPlan blir relevante for det norske kraftsystemet.

The main purpose of this call is to increase the impact of Norway's participation in EU's H2020 projects. Directly fitting to this objective, the following activities are envisioned in this FlexPlan supplementary project. These activities include the early involvement of relevant stakeholders in Norway in the development and dissemination of the regional case analysis for the Nordic region. SINTEF is responsible for this analysis and will put special emphasis on accurately representing the Norwegian power system in the analysis. However, SINTEF is the only Norwegian partner in the project. In other words, none of the key stakeholders for the case analysis are involved, such as Norwegian DSOs, the Norwegian TSO (Statnett), the Norwegian energy regulator (NVE), Norwegian power industry organizations (e.g. Energi Norge), or Norwegian universities (e.g. NTNU – Norwegian University of Science and Technology). The absence of these stakeholders in the FlexPlan project activities could limit both the relevance of case that is developed and the uptake of the findings and experiences from the case analysis. The activities of this supplementary project will allow stakeholders to contribute to shaping the Norway-specific scenario development as well as to introduce to the stakeholders new methods developed in the FlexPlan project. Moreover, activities are envisioned to facilitate speedy adoption of network planning tools developed in FlexPlan project. Two workshops with Norwegian stakeholders are planned within this supplementary project, and in the end, the materials prepared for these workshops will be further compiled to be a course content for future incorporation into existing or new courses delivered from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). In general, the activities planned in this supplementary project aim to increase competences of experts at DSOs in the area of active distribution network operation and planning with flexibility resources.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler