Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert næringsutvikling - FORREGION-VT

Tildelt: kr 4,0 mill.

-

Vestfold og Telemark fylkeskommune styrker FOUI-arbeidet ved økt satsing både med personressurser og økonomiske midler til FORREGION-VT, og ved å integrere arbeidet sterkere i fylkets strategier og virkemidler. Gjennom velprøvde verktøy og metoder vil FORREGON-VT mobilisere forskningssvake virksomheter i hele fylket til å bruke forskningsbasert kunnskap, som styrker innovasjonsarbeid og FOU-kapasitet for å øke deres konkurranseevne. FORREGIO-VT skal bidra til samhandling innen virkemiddelapparatet slik at kompetanse/utdanning, forskning og innovasjon sees i sammenheng med tanke på regionens behov for grønn omstilling og økt verdiskaping. FORREGION-VT skal både utnytte og videre utvikle ressursene i hele regionen, og bidra til spredning organisasjonsmessig og geografisk. Prosjektet bidrar til å forsterke arbeidet med strategi for næring, innovasjon og forskning, og strategi for kompetanse. Gjennom et parallelt løp med strategiarbeidet vil Vestfold og Telemark fylkeskommune videreføre aktiviteten i de to regionene første halvår 2021.

Aktivitet:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene