Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

CapsNetwork – International Network for Capsule Imaging in Endoscopy

Alternativ tittel: CapsNetwork – Internasjonalt Nettverk for kapselendoskopi

Tildelt: kr 10,0 mill.

Kolorektal kreft er den nest mest vanlige årsaken til kreftdødsfall i Europa. I Norge er mer enn 4200 nye tilfeller av kolorektal kreft og inflammatoriske tarmsykdommer hvert år. Dette igjen leder til rundt 1500 dødsfall, som er høyere enn i mange andre europeiske land. Inflammatorisk tarmsykdommer, som Chron's og Ulcerøs kolitt, øker spesielt i Norge og i vestlige land. I denne konteksten har Norge flere styrker, for eksempel, er vi i en god posisjon til å ha en ledende rolle når det kommer til å koble kunnskap innen kunstig intelligens med utfordringer og domenekunnskap. CapsNetwork har som mål å lage en basis for utvikling av den neste generasjon av forskere og spesialister som kan bidra til å gjøre Norge verdensledende innen kunstig intelligens anvendt for bilde-basert diagnose. For å nå dette målet er samarbeid med ledende internasjonale partnere en nødvendighet. CapsNetwork will utvikle et internasjonalt nettwork for å forbedre forskningsfronten innen deteksjon av kolorektal kreft ved bruk av kapselendoskopi. Målet er å danne et langvarig internasjonalt nettverk mellom NTNU og verdensledende forskningsgrupper innen medisinsk avbildning, medisinsk bilde/video-behandling og kunstig intelligens fra fire ledende land; Tyskland, USA, Kina og India. CapsNetwork komplementerer et allerede pågående forskningsprosjekt (CAPSULE) og vil øke synligheten og kvaliteten til utdanning og forskning innen maskinlæring og medisinsk avbilding for deteksjon av kolorektal kreft gjennom workshop, forskningsutveksling og undervisning. Prosjektet har allerede arrangert flere workshops og forskerskoler både fysisk og over nett. Detaljer finnes på CapsNetwork sin webside her: https://www.capsnetwork.no/

Digestive system diseases like Crohn’s disease, inflammatory bowel disease, and cancer, are affecting a large population across the world. Among them is the colorectal cancer the second most common cause of cancer death across Europe. In Norway, and around 4200 new cases of colorectal cancer and inflammatory bowel disease are detected every year in Norway which leads to annual deaths of 1500 patients, which is significantly higher than in many most other European countries. Inflammatory bowel disease, such as Crohn’s disease and ulcerative colitis, is increasing especially in Norway and other western countries. In this context, Norway has shown certain strengths, for instance, the country is in a good position to play a leading role when it comes to connecting general knowledge on Artificial Intelligence (AI) with societal challenges and domain knowledge. CapsNetwork aims at creating the conditions for the emergence of a new generation of researchers and specialists that can contribute in turning Norway into a world leader in AI applied image-based diagnosis. For that purpose, collaboration with international institutions at the forefront of AI basic research is a must. The CapsNetwork project will develop an International Network for improving the state-of-the-art in colorectal cancer detection using capsule endoscopy image analysis. The aim of CapsNetwork is to establish a long-term international partnership between NTNU and world-class research groups in medical imaging, medical image/video processing and Artificial Intelligence from four leading countries in this topic this field, namely Germany, USA, China and India. CapsNetwork shall complement the ongoing NFR project (CAPSULE) and enhance the visibility and quality in Norwegian education and research on machine learning and medical imaging applications for colorectal cancer detection across and beyond Europe through intensive workshops, research exchanges and mutliple schools (digitally and physically).

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research