Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Safety Matters: Research and education on the Safety of Journalists in cooperation between Norway–Brazil–South Africa and USA.

Alternativ tittel: Safety Matters: Forskning og utdanning om sikkerhet for journalister i samarbeid mellom Norge – Brasil – Sør-Afrika og USA.

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektet "Safety Matters" er et samarbeid på tvers av land og kontinenter for å takle de økende sikkerhetsutfordringene journalister står overfor. Det involverer eksperter og profesjonelle fra Norge, Sør-Afrika, Brasil og USA. Hovedmålet er å forbedre journalistenes sikkerhet, med spesielt fokus på områder som kjønnsproblematikk, kollektiv motstandsdyktighet (resilience) blant journalister og cybersikkerhet. Kjernen i prosjektet er opprettelsen av det første internasjonale doktorgradskurset dedikert til journalistenes sikkerhet. Dette innovative programmet tar sikte på å gi journalister kunnskap og ferdigheter for å navigere i det stadig mer komplekse og risikofylte journalistikkfeltet. Som følge av COVID-19-pandemien tilpasset prosjektet seg ved å innlemme en blandet læringsmetode, og bruker både tradisjonelle og online læringsmetoder for internasjonalisering (COIL). Denne tilpasningsevnen var vesentlig for en vellykket gjennomføring av Sikkerhetskonferanser for journalister ved OsloMet, og for gjennomføringen av tre doktorgradskurs med 30 PhD-studenter fra de involverte landene. Prosjektets forskningskomponent fokuserer spesielt på presserende problem som kjønnsdimensjonen i journalistisk sikkerhet, strategier for å bygge kollektiv motstandsdyktighet blant journalister, og det stadig viktige aspektet cybersikkerhet. Disse temaene er avgjørende for å forstå de mangeartede risikoene journalister står overfor i dag, som spenner fra kjønnsspesifikke trusler til digitale sikkerhetsutfordringer. Ser man fremover, ønsker prosjektet å fordype forståelsen av disse utfordringene og bidra til utvikling av mer robuste sikkerhetsprotokoller og -praksiser for journalister. Dette fokuset er spesielt aktuelt gitt den økende anerkjennelsen av betydningen av kjønnsperspektiver, verdien av aktive støttenettverk og sikrere digitale praksiser i journalistikkfeltet. Samlet sett er "Safety Matters"-initiativet en betydelig innsats for å støtte sikkerheten til journalister. Selv om det har oppnådd viktige resultat, er det framover viktig å fortsette å adressere komplekse sikkerhetsproblemer, inkludert kjønn, kollektiv motstandsdyktighet og cybersikkerhet.

Safety Matters will bring together scholars, journalists and actors from the public sphere to create an internationally leading research and educational environment to address major societal concerns related to the safety of journalists. The activities will be organised around the collaborative effort to establish the first international PhD course on “the Safety of Journalists”. Both mobility of students and researchers and to continue to develop tools for better distance learning will be central. The team will consist of researchers and prominent journalists/journalist organisations from Norway, South Africa, Brazil and the USA. The qualifying project 'Making Transparency Possible' researches investigative journalism on illicit financial flows such as Lux Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers etc. A rising concern emerging from the results of the project, however, relates to the safety and well being of whistleblowers and journalists. The safety issues are not limited to the Global South and countries typically featuring on lists of most dangerous countries for journalists, as both investigative journalists and whistleblowers are increasingly targeted also in Europe and North America. Furthermore, the gender dimension of journalists' safety is one of increasing concern. The safety aspects of investigative journalism were underestimated in the original plan for the qualifying project. However, overwhelming evidence demonstrates that unsafe environments for journalism lead to self-censorship and other safety related mechanisms that contribute to making transparency about finance and illicit financial flows virtually impossible. It would greatly enhance the results of the qualifying project, as well as strengthening journalism education and research, and investigative journalists' work in general, if we could understand better the safety aspects influencing public knowledge about illicit financial flows. This project is designed to help fill this particular need.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research