Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital manufacturing hub

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektet har som hovedmål å øke kvaliteten, bærekraften og effektiviteten hos norsk vareproduserende industri gjennom implementering av DAT4.ZERO teknologi. - Øke digital kompetanse for å sette leverandører og vareproduserende industri i stand til å ta i bruk avanserte digitale løsninger i produksjonen -Demonstrere og veilede bedriftene i DAT4.ZERO digitale løsninger Prosjektet vil ha hovedfokus på industripartneren Benteler Automotive på Raufoss og gjøre forsterkinger rundt resultatene der tilgjengelig via Katapulten på Raufoss, MTMNC.

-

Vi er inne i en kritisk tid for Norge der avkarbonisering av industrien og målet om et klimanøytralt Europeisk kontinent betyr at vi må få til mer verdiskapning i sektorer utenom olje -og gassnæringen, og at disse sektorene klarer å skape verdier på en bærekraftig måte. I dag står vareproduksjon alene for omtrent 11 % av verdiskapningen i Norge. I utkast til strategisk plan for Horizon Europe er det et mål å skape flere arbeidsplasser innen vareproduserende industri i Europa. Skal Norge skape verdier og flere arbeidsplasser innenfor denne industriene er vi nødt til å styrke bransjens digitale kompetanse og implementere nye løsninger som øker kvaliteten, minimerer feil og svinn og gjør produksjonen og produktene bærekraftige. Skal vi lykkes med å øke verdiskapningen i denne bransjen i Norge, og skape arbeidsplasser, er det gjennom en digital og grønn transformasjon av bransjen. DAT4.ZERO skal utvikle " A Digitally-enhanced Quality Management (DQM)" system som skal gi vareproduserende industri og deres økosystemer muligheten til å hente, håndtere og bruke data fra produksjonslinjene for å løse problemer og øke kvaliteten i produksjon og på produktene. For at vi skal få full effekt av DAT4.ZERO i Norge, vil vi samarbeide tett med Manufacturing Tecknology Norwegian Catapult (MTNC) og styrke allerede etablert infrastruktur for opplæring og økt verdiskapning hos norske bedrifter. Vi vil i Digital manufacturing hub sette opp en digital DATA4.ZERO demonstrator i Manufacturing Tecknology Norwegian Catapult sin minifabrikk. Her vil leverandørene og produksjonsbedriftene kunne teste ut løsningene fra DAT4.ZERO og vurdere effekten i sin egen virksomhet. I tillegg vil vi drive opplæring for å heve den digitale kompetansen, ha egne DAT4.ZERO – demo-days og drive utstrakt kommunikasjons og formidlingsaktiviteter gjennom næringshage og katapult nettverket.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder