Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network Phase II (NALMIN-II)

Alternativ tittel: Nasjonalt infrastrukturnettverk for avansert lysmikroskopi - fase II

Tildelt: kr 71,5 mill.

NALMIN II er et nasjonalt infrastrukturnettverk innen avansert lysmiktoskopi, en sental teknologi innen livsvitenskap. Nettverket består av noder ved Universitetet i Oslo (to noder), Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Universitetet i Tromsø. NALMIN-II tilbyr norske forskere tilgang til de mest avansere mikroskoper for lysmikroskopi, som har den best tilgjengelige oppløsning i rom og tid. NALMIN-IIs tjenester omfatter opplæring, tilgang til mikroskoper og arbeidsstasjoner for billedanalyse og -behandling, og kurs på forskjellige nivåer. De første mikroskopene er blitt installert i 2023, og mikroskopitjenester kan nå tilbys til brukere ved nodene UiO-MED, Rikshospitalet og UiT. Ytterligere mikroskoper vil bli installert i 2024 slik at enda flere tjenester kan tilbys.

Building on technology that has recently been awarded Nobel prizes in chemistry (2008, 2014) and physics (2018), light microscopy is a core technology in the life sciences. NALMIN-II will offer a national infrastructure network that will enable Norwegian scientists to utilize the most cutting-edge light microscopy for studies of living specimens, including microbes, cells, tissues, plants, and small animals. NALMIN-II is a national infrastructure with 6 nodes, UiO-MED, UiO-MN, OUS, UiB, NTNU, and UiT. The objective of NALMIN-II is to offer Norwegian life scientists access to the most state-of-the art microscopes for ultrafast and -sensitive microscopy of live specimens in 3D. The focus on live specimens is an important development because it enables detection of cellular and physiological processes in real time at high temporal and spatial resolution. This offers unprecedented possibilities for life science research, especially research dedicated to characterizing and manipulating biological processes. Unique technologies that will be implemented by NALMIN-II include live nanoscopy, light sheet microscopy and high-content spinning-disk microscopy. These technologies will provide Norwegian life scientists a competitive advantage in live imaging studies within biomedicine, nanomedicine, biotechnology, agriculture, aquaculture and zoology.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder