Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Adapting new concepts towards a multi-hazards platform for Oslo

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektets hovedmål er å utvide bruken av noen av de viktige resultatene fra TURNkey frem til nå. Prosjektet er et EU-prosjekt ledet av NORSAR. En ny generasjon Decision Support Systems (DSS) er utviklet i TURNkey for å redusere risikoen knyttet til jordskjelv i Europa. I det nye prosjektet fokuserer vi på hvordan metodologien fra TURNkey kan tilpasses en multi-hazard-kontekst i Norge. Denne konteksten innbefatter flom, skogbrannfare og (snø)skred. Disse hendelsene vil skje oftere med pågående klimaendringene og skadebegrensende tiltak må undersøkes for å sikre reduserte sosiale og økonomiske tap i samfunn og på infrastruktur. NORSAR skal samarbeide tett med Beredskapsetaten i Oslo for å analysere hvordan metodikken kan integreres i eksisterende prosedyrer og verktøy for beredskap og byplanlegging i Oslo.

-

Norway is exposed to floods, wind, landslides and avalanches. With climate change, these natural hazards will become more frequent. The Project applying for supplementary funding will explore ways to implement the main product of the TURNkey Project, a multi-sensor-based earthquake information system, facilitating Earthquake Forecasting and enabling Early Warning and Rapid Response actions, in Norway and to other types of natural hazards. During the Project, NORSAR will collaborate closely with the Emergeny Department of the Oslo municipality to analyze how the Horizon 2020 project methodology can be extended and integrated in the existing policy tools for emergency response and city planning for Oslo.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler