Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Implementing RePAST in Norway through innovative tools for dealing with the past

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

322641

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet "Implementing RePAST in Norway through innovative tools for dealing with the past" (RePAST-NOR) Målet med RePAST-NOR er å forsterke virkningen av Horistont2020-prosjektet RePAST RePAST Revisiting the Past, Anticipating the Future, I Norge. Som en del av forskningsarbeidet er det utarbeidet flere formidlingstiltak rettet mot barn, unge og voksne i landene som er undersøkt. Det er laget et interaktivt dataspill for bruk i skolene, for blant annet å utvikle elevenes evne til å skille udokumenterte påstander og historier fra dokumenterte kilder. Spillet, som foreløpig finnes i en beta-versjon, introduseres i flere land i Europa til neste år. Det er også laget et eget digitalt verktøy som skal brukes til egen-guidede turer og undervisning knyttet til «dark tourism», eller «mørk turisme», i åtte europeiske byer. Dette er turisme til områder som har gått igjennom ulike konflikter, en økende trend i turisme i Europa. Gjennom RePAST-NOR gjøres disse verktøyene tilgjengelige på norsk. Vi vil blant annet oversette dataspillet til norsk, slik at det kan tilbys til norske skoler og eventuelt andre interesserte. Det lages også en dokumentarfilm basert på livene til mennesker som levde gjennom konfliktene i Kosovo på 1990-tallet, og hvordan de opplever dette i dag. Dette arbeidet er i dag påbegynt gjennom et samarbeid mellom UiA og produksjonsselskapet Dokufilm AS i Kristiansand. Gjennom RePAST-NOR kommer vi i gang med produksjon av en pilot for dokumentarfilmen og manuset som vil bli brukt til søknader om ytterligere støtte til produksjon av dokumentarfilmen. I tillegg skal også undervisningsmateriale innen "Dark Tourism" oversettes og tilpasses norske forhold, der norske historiske konflikter er i fokus. Vi utvikler også norske versjoner av virtuelle/fysiske gåturer i to norske byer der man kan vandre til ulike monumenter knyttet til norsk konflikthistorie (primært fra andre verdenskrig) og lære om disse. Progresjon pr. 30.09.21: Activity 1: Documentary film pilot and script development (Quarter 1 to Quarter 3, 2021): Fullført Vi er kommet i mål med Activity 1: Pilot og manusutvikling i forbindelse med den planlagte dokumentarfilmen «Living with a troubled past». UiA har samarbeidet med filmselskapet Dokufilm AS i Kristiansand om dette. Piloten er ferdig og vi er godt i gang med utkast til manus. Activity 2 Development of a tour experience in Oslo (Quarter 3 to Quarter 4, 2021) skyves til 2022 Vi er i gang med å planlegge dette, men vi ønsker å flytte arbeidet med denne aktiviteten til 2022, delvis på grunn av mye arbeid knyttet til fullføringen av RePAST og at det blir lettere å gjennomføre i et åpnet samfunn (post-COVID19) siden dette involverer en fysisk tur. Vi planlegger turer både i Oslo og i Kristiansand Dette betyr at bruk av midlene til denne aktiviteten flyttes fra 2021 til 2022. Activity 3 Translating the RePAST digital game Fact Finders (Quarter 4, 2021 to Quarter 2, 2022 Gjennomføres i sin helhet i 2022 Denne aktiviteten vil også bli fullført i 2022, så vi ønsker å skyve oppstarten til våren 2022. Vi har en avtale med spillseskapet Serious Games i Danmark (partner i RePAST) om oversettelse av spillet til norsk Activity 4 Two seminars for the museum sector about dark tourism and its potential in Norway (Quarter 3, 2022 to Quarter 4, 2022) Planlegges gjennomført innen tidsrammen Activity 5 Translation of dark tourism courses into Norwegian and offering them online (Quarter 3, 2022 to Quarter 4, 2022) Planlegges gjennomført innen tidsrammen Activity 6 Final seminar for stakeholders/politiciams/media (Quarter 1, 2023) Planlegges gjennomført innen tidsrammen.

RePAST-NOR is a project with specific activities that will introduce innovative tools for dealing with troubled past. This project will introduce RePAST’s developed innovative ways of learning about and negotiating discourses and narratives about Europe’s troubled and contested past – with a focus on Norway. Through the activities planned, the findings and innovative tools and methods will be implemented in Norway with a focus on the following target groups: school children, youth, the tourism industry, museums, students, municipalities, academics, and journalists. These groups will gain access to research results and new digital tools in critically assessing history. Through the RePAST project we have, in addition to academic outputs (article and books) developed a series of games called “Fact Finders” where the users can navigate through difficult scenarios from conflicts in Europe. We have also developed a tour experience in eight European cities where the users navigate with their mobile phones to physical monuments and institutions related to the past and learn by using a “GeoCatch” technology. Furthermore, we have developed educational material for museums and tourism organizations dealing with “dark tourism” (tourism to places of past conflicts), a growing trend in the tourism industry. Also, material helping journalists cover difficult issues of conflicts, including sexual abuse. This, and more, will be implemented in Norway through RePAST-NOR.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler