Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Implementing RePAST in Norway through innovative tools for dealing with the past

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

322641

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet "Implementing RePAST in Norway through innovative tools for dealing with the past" (RePAST-NOR) Bakgrunn: Målet med RePAST-NOR har vært å forsterke virkningen av Horistont2020-prosjektet RePAST (Revisiting the Past, Anticipating the Future), i Norge. Som en del av forsknings- og formidlingsarbeidet arbeidet i RePAST ble det utarbeidet flere formidlingstiltak rettet mot barn, unge og voksne i landene som ble undersøkt. Det er laget et interaktivt dataspill for bruk i skolene, for blant annet å utvikle elevenes evne til å skille udokumenterte påstander og historier fra dokumenterte kilder. Spillet «Fact Finders», er i dag i bruk i flere europeiske land. Det ble også laget. Det ble også utviklet digitale vandreturer gjennom konfliktområder i åtte europeiske hovedsteder. I tillegg ble det også utviklet undervisningsmateriale om Dark Tourism (Mørk turisme) for høyere utdanning og turist/museumssektoren i Europa. Gjennom RePAST-NOR har vi utviklet RePASTs verktøy for norske forhold i tillegg til flere andre aktiviteter. Her er en oversikt: 1) Dokumentarfilm, arbeidstittel «Five days half human» (pilot og manusutvikling) Vi har utviklet en pilot og en del av manus til en dokumentarfilm basert på livet til en av de overlevende fra Kosovo-krigen i 1998-1999. Han forteller sin historie, hvordan han har det i dag og besøker området i Kosovo der han og familien måtte flykte til. Dette er utviklet i et samarbeid mellom Universitetet i Agder og produksjonsselskapet Dokufilm AS i Kristiansand. Neste steg blir å sikre finansiering for videre opptak og produksjon. 2) Digital/fysisk vandretur i sporene til andre verdenskrig Gjennom RePAST-NOR har vi utviklet en digital/fysisk vandretur gjennom Kristiansand sentrum med stoppesteder der sentrale begivenheter i andre verdskrig fant sted. Dette har skjedd i samarbeid med Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand som har levert innholdet. Det er teknologifirmaet ClioMuse i Athen (Hellas) som har stått for den tekniske utarbeidelsen. ClioMuse produserte også vandreturene i RePAST. Vandreturen tilbys nå gratis gjennom CliMuses hjemmesider (lenke : https://cliomusetours.com/tours/world-war-ii-in-kristiansandon-choices-and-values/ ). Vandreturen brukes i dag av Arkivet i sin undervisning av elever og gjester. Det er satt i gang et markedsføringsarbeid til skoler og reiselivsektoren på Sørlandet. Vandreturen er utarbeidet både på norsk og engelsk. 3) Dataspill/app «Historiejakten» RePAST-NOR har utviklet «Historiejakten», en app / dataspill der spillerne skal kritisk vurdere ulike kilder som vil fortelle om hendelser fra andre verdenskrig i Norge, Kristiansand og på Arkivet (som har Gestapos hovedkverter på Sørlandet). Spillet er bygd på malen som RePASTs «Fact Finders» hadde, men det nye norske spillet har fått et helt nytt norsk innhold. Dette arbeidet er utført av UiA i samarbeid med Arkivet i Kristiansand og spillutviklingsselskapet Serious Games Interactive (SGI) i København (som samarbeidet med RePAST om «Fact Finders». Spillet brukes i dag som en del av Arkivets undervisningsopplegg for elever i videregående skole (ca. 3000 elever pr. år). Vi skal også markedsføre det ut til videregående skoler ellers på Sørlandet, universiteter og høgskoler, i tillegg til frivillige organisasjoner. Spillet tilbys gratis som app gjennom AppStore https://apps.apple.com/us/app/historiejakten/id6448941958 , Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SeriousGamesInteractive.Historiejakten i tillegg til en desktop-versjon som snart kan lastes ned fra SGIs hjemmesider. 4) Utvikling av undervisningsmateriale om Dark Tourism og presentasjon av dem for reiselivssektoren / seminar Vi har oversatt og utviklet undervisningsmateriale om Dark Tourism til norsk og tilbudt dem til norsk reiseliv. Opplegget er basert på arbeidet vi gjennomførte i RePAST-prosjektet, og det består av to kurs om temaet. Begge kursene inneholder teoretiske drøftinger, oppgaver og oppdatert litteratur. a) Et 6 ukers online kurs rettet spesielt mot reiselivsbransjen b) Et 10 ukers kurs rettet mot høyere utdanning inne reiseliv og turisme Dette materialet ble presentert på et seminar for Reiselivsnettverket for museene innen Virke 22.februar 2023 der materialet ble oversendt og tilbudt gratis til medlemmene. 5) Sluttseminar med presentasjon og evaluering av RePASTs aktiviteter Vi arrangerte et sluttseminar for RePAST-NOR 1. juni 2023, i samarbeid med Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Vi inviterte deltakere fra høyere utdanning, videregående skoler, reiseliv, frivillige organisasjoner og privatpersoner. Det var ca. 80 deltakere fra alle disse sektorene. Seminaret inneholdt foredrag om Dark Tourism ved Dr. Philip Stone (verdens ledende forsker på området), presentasjoner av den digitale vandreturen og «Historiejakten», samt at alle deltakerne testet ut begge deler. Det ble en workshop med verdifulle tilbakemeldinger på hvordan RePASTs ulike produkter fungerte.

Virkninger og effekter: Prosjektet ble til gjennom bevilgningen fra Forskningsrådets forsterkningsmidler etter at vi (UiA) var partner i Horisont 2020-prosjektet RePAST for å synliggjøre de innovative verktøyene i Norge. Gjennom RePAST-NOR – prosjektet har vi klart å oppfylle alle intensjonene i søknaden. Når det gjelder virkninger og effekter vil vi særlig løfte fram det digitale spillet «Historiejakten» og den digitale vandreturen i Kristiansand. I tillegg har undervisningsopplegget for mørk turisme og dokumentarfilmen potensiale til å ha store virkninger. a) «Historiejakten»: Dette spillet er allerede i bruk som en del av Arkivets undervisningsopplegg for skoleelever. Det betyr at ca. 3000 elever vil spille det og øve seg opp i kildekritikk i forhold til historiske begivenheter. Utviklingen av forskningsbaserte spill er viktig i en tid med en del falsk informasjon på sosiale medier. Vi skal også markedsføre spillet for skoler på Sørlandet. b) Den digitale vandreturen gjennom Kristiansand: Denne vandreturen er også tatt i bruk av Arkivet freds- og menneskerettighetssenter som en del av deres undervisningsopplegg. Dette er et resultat av at Arkivet var med på utviklingen av vandreturen. Vandreturen er også formidlet til Visit Sørlandet og andre nettverk innen reiseliv. c) Undervisningsopplegg om mørk turisme for reiselivsbransjen og høyere utdanning innen reiseliv og turisme: Dette er det første undervisningsopplegget om denne tematikken (turisme i krigs- og konfliktområder). Vi har formidlet dette til reiselivsnettverket i Virke, og de har vist interesse for dette opplegget. Vi skal også formidle emneplanene til studiesteder som har utdanning innen reiseliv og turisme. d) Promo og manusutvikling for dokumentarfilmen «Five days a human». Vi har fått utviklet dette, som første del i prosessen med å produsere en komplett dokumentarfilm om å overleve krig og konflikt og å snu opplevelsene til noe meningsfullt. Gjennom samarbeidet med Dokufilm AS og nettverket innen film håper vi å søke finansiering til selve hovedproduksjon av filmen. Her er promoen en sentral del av dette arbeidet. RePAST-NOR har vært et prosjekt med utstrakt nettverksbygging mellom norsk akademia (UiA), kompetanseorganisasjoner (Arkivet freds- og menneskerettighetssenter), internasjonale firmaer innen innovasjon og teknologi (SGI og ClioMuse) og norske produksjonsmiljøet (Dokufilm AS). Dette samarbeidet har ført fram til innovative verktøy som allerede er tatt i bruk. Videre viser oversikten over resultater at vi har drevet med mye formidling gjennom prosjektperioden, særlig den siste delen. En vitenskapelig artikkel, kronikk, mange seminarer og flere medieopptredener har gjort prosjektet godt kjent, særlig på Sørlandet, men også videre utover. Vi vil fortsette med denne formidlingen.

RePAST-NOR is a project with specific activities that will introduce innovative tools for dealing with troubled past. This project will introduce RePAST’s developed innovative ways of learning about and negotiating discourses and narratives about Europe’s troubled and contested past – with a focus on Norway. Through the activities planned, the findings and innovative tools and methods will be implemented in Norway with a focus on the following target groups: school children, youth, the tourism industry, museums, students, municipalities, academics, and journalists. These groups will gain access to research results and new digital tools in critically assessing history. Through the RePAST project we have, in addition to academic outputs (article and books) developed a series of games called “Fact Finders” where the users can navigate through difficult scenarios from conflicts in Europe. We have also developed a tour experience in eight European cities where the users navigate with their mobile phones to physical monuments and institutions related to the past and learn by using a “GeoCatch” technology. Furthermore, we have developed educational material for museums and tourism organizations dealing with “dark tourism” (tourism to places of past conflicts), a growing trend in the tourism industry. Also, material helping journalists cover difficult issues of conflicts, including sexual abuse. This, and more, will be implemented in Norway through RePAST-NOR.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder