Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Autocratization Dynamics: Innovations in Research-Embedded Learning

Alternativ tittel: Autokratiserings dynamikker: Innovasjon i forskningsbasert undervisning

Tildelt: kr 10,0 mill.

Autokratisering er en global trend. Nedbyggingen av demokrati og rettsstat skjer i økende grad gjennom bruk av lov og juridiske mekanismer og disse politiske prosessene påvirker ulike politikk felt som abort, klimaendringer og minoritetsrettigheter. Autokratiserings dynamikker utfordrer utdanning og kunnskapsproduksjon gjennom politisering av informasjon og vitenskap. Verden over trues nå universiteter med budsjettkutt og avvikling av kurs og program som begrensninger akademisk frihet. Det er et et sterkt behov for å bedre forstå disse komplekse og sammensatte prosessene som nå spiller seg ut i forskjellige deler av verden. Gjennom etableringen av et globalt nettverk av universitet og forskingsinstitusjoner vil "Autocratization Dynamics" bygge partnerskap for forskning og utdanning blant verdensledende forskningsinstitusjoner. Vårt tverrfaglige UiB-forskningsgruppe (jus, samfunnsvitenskap) kobles med 13 partnere hentet fra de sterkeste utdannings- og forskningsinstitusjonene i Brasil, Canada, India, Norge, Sør-Afrika og USA og sammen bringer disse kompetanse på en rekke andre afrikanske, Latinamerikanske og Østeuropeiske land. Disse partnerskapene vil sikre fremdrift av forskning og utdanning av høy kvalitet ved (i) å utvikle nye tverrfaglige og tverr-regionale forskningsprosjekter som gjør oss i stand til å forstå lovens rolle i autokratiseringsprosesser over hele verden og hvordan denne dynamikken spiller seg ut innen sentrale politiske områder som kjønn; seksualitet og reproduksjonsrettigheter; barnevern; klima- og miljøstyring; urfolks rettigheter til land og vann; ulikhet og økonomisk politikk; vaksineskepsis og COVID-19-svar, og, (ii) å utvikle innovativ forskningsbasert utdanning omkring autokratiserings dynamikker med fokus på horisontale læringsmiljø og studentstyrt læring og studentsamarbeid på tvers av fagområder, nasjoner og institusjoner.

"Autocratization Dynamics" aims to further strengthen UiB-CMI LawTransform as a global hub for research at the intersection of law and politics, and as a leading centre for innovations in horizontal research-embedded education, by forging long-term partnerships with leading research and educational institutions in the field. With partner institutions drawn from among the strongest education and research institutions in Brazil, Canada, India, Norway South Africa and the United States, we aim to create new research on the effects of autocratization dynamics across the globe. The proposed collaboration will secure the advancement of research and education of the highest quality in Norway by developing new interdisciplinary research projects deepening our efforts to understand the role of law in authoritarian dynamics – both in the global south and in the north – and how this plays out in key policy areas. Through innovative research-embedded course developments and student-driven teaching modules Autocratization Dynamics will confront the challenging global environment of competing information streams and where factual information increasingly is politicized and the value of science and academic freedom undermined. To better understand the challenges posed by autocratization and how legal tools may be used to legitimize undemocratic politics, a key aim of all universities in our consortium is to educate students to become active and critical producers of knowledge. To do so, we aim to create a partnership between researchers and students where the students are in the driver's seat in the development of courses and research projects. LawTransform has significant experience facilitating horizontal exchange on research ideas between senior and junior scholars; building international, interdisciplinary partnerships on research projects, and cross-faculty and cross-institutional teaching, both face-to face and digital. The project will build on and further develop this.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research