Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Transition to Sustainable Resource Efficiency in Metal Production and Recycling

Alternativ tittel: Utvikling av bærekraftig og effektiv ressursutnyttelse i produksjon og resirkulering av metaller

Tildelt: kr 62,4 mill.

SINTEF og NTNU er sentrale aktører innenfor utvikling av ny og bedre kunnskap som kreves for å gi norsk industri mer effektiv teknologi for mer miljøvennlig metallproduksjon og resirkulering av metallprodukter, inkludert prosesser som gir bedre utbytte og lavere prosesseringskostnader. For å oppnå en effektiv overgang til produksjon og resirkulering med lavest mulig miljøavtrykk, deriblant lavere utslipp og svinn samt mer effektiv bruk av innsatsfaktorer som energi og materialer, er ny og pålitelig vitenskapelig dokumenterte resultater helt nødvendige suksessfaktorer. I tillegg deltar både SINTEF og NTNU i mange EU-prosjekter rettet mot kritiske råmaterialer, sirkulære og bærekraftige prosesser for produksjon og resirkulering av metaller. Forskningsinfrastrukturen er svært viktig for å kunne levere på disse områdene. I tillegg vil SINTEF og NTNU tilrettelegge for at eksterne forsknings- og industriaktører kan benytte denne infrastrukturen.

A sustainable metal production is strategically important for Norway as a large producer of metal products to the international market (close to 20 % of the mainland export). To achieve optimised and integrated processing methodology through the whole value chain in metal production and metal circularity, the infrastructure focuses on laboratory equipment necessary in the three main, interconnected areas important in metal production: 1. Pyrometallurgical processing, covering equipment necessary to develop new and more environmentally friendly and zero emissions solutions, phasing out fossil-based reduction materials, increased raw material utilisation, and recovery from secondary raw materials. 2. Hydrometallurgical processing, covering equipment necessary for the extraction and separation of components in both primary ores as well as secondary sources with a special focus on recycling complex end of life compounds and metals. 3. Electrometallurgical processing, covering equipment suited both for aqueous and molten salt and oxide electrolysis as well as supporting developments within cell and electrode materials.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

GrunnforskningFNs BærekraftsmålMål 6 Rent vann og gode sanitærforholdPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Klima, polar og miljøFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonBransjer og næringerVareproduserende industriInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidSirkulær økonomiFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturPortefølje Klima og miljøAnvendt forskningAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)InternasjonaliseringAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)UtviklingsarbeidMiljøvennlig energiNaturmangfold og miljøLavutslippMiljøvennlig energiEnergibruk i industriBransjer og næringerLTP3 Hav og kystLTP3 Petroleum og mineralerBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriFNs BærekraftsmålForskningsinfrastrukturMineralerHavbunnsmineralerAvanserte produksjonsprosesserLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 ForskningsinfrastrukturLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetMineralerMaterialteknologiLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Klima, miljø og energiMineralerGjenvinning av mineralsk råstoffLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMineralerLandbaserte mineralerNanoteknologi/avanserte materialerNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerPortefølje ForskningssystemetPortefølje Energi og transportPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Innovasjon