Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

DiCE-FORSTERK - DICE formidlings- og nettverksaktiviteter i Norge

Tildelt: kr 0,85 mill.

Gjennom DiCE-FORSTERK vil ARENA gjennomføre aktiviteter som vil forsterke virkningene av deltakelsen i Horisont 2020-prosjektet DiCE og styrke prosjektets samfunnsmessige effekter i Norge. Aktivitetene fokuserer på å bygge varige styrkede nettverk av forskningsmiljøer i Norge opp mot det mest sentrale europeiske forskernettverket på feltet, samt å formidle aktivitetene i Horisont 2020-prosjektet til norske forskningsmiljøer, myndigheter, beslutningstakere og interessegrupper. ARENA har startet på en omfattende kartlegging av relevante norske aktører, både forskningsmiljøer, forvaltning og politikk, interesseorganisasjoner og øvrige målgrupper som har behov for kunnskap om EUs utvikling og potensielle reformer, og konsekvenser av dette for Norge. Dette arbeidet er ikke finansiert av EU-bidraget men er en forutsetning for å kunne inkludere norske målgrupper aktivt i prosjektet og nå bredt ut med formidlings- og nettverksaktiviteter. ARENA vil i 2022 gjennomføre to formidlingsaktiviteter: (2) En faglig workshop med bred deltakelse fra norske forskningsmiljøer, og inkludering av norske eksperter på differensiering og differensiert integrasjon i DifferentiGate, en database ARENA skal opprette innenfor DiCE som en ressurs for forskere, forvaltning, beslutningstakere og andre interessegrupper som søker publikasjoner og eksperter på fagfeltet; og (3) en scenariokonferanse der ARENA omsetter de scenarioene for Europas utvikling som DiCE-prosjektet utvikler til en norsk kontekst. Arrangementet vil engasjere norske målgrupper i diskusjonen av hvilke effekter ulike utviklingstrekk i EU vil kunne ha på Norge.

ARENA søker om aktiviteter som vil forsterke virkningene av deltakelsen i Horisont 2020-prosjektet DiCE og styrke prosjektets samfunnsmessige effekter i Norge. Aktivitetene fokuserer på å bygge varige styrkede nettverk av forskningsmiljøer i Norge opp mot det mest sentrale europeiske forskernettverket på feltet, samt å formidle aktivitetene i Horisont 2020-prosjektet til norske forskningsmiljøer, myndigheter, beslutningstakere og interessegrupper. ARENA vil gjennomføre (1) en omfattende kartlegging av relevante norske aktører, både forskningsmiljøer, forvaltning og politikk, interesseorganisasjoner og øvrige målgrupper som har behov for kunnskap om EUs utvikling og potensielle reformer, og konsekvenser av dette for Norge. Dette arbeidet er ikke finansiert av EU-bidraget men er en forutsetning for å kunne inkludere norske målgrupper aktivt i prosjektet og nå bredt ut med formidlings- og nettverksaktiviteter. ARENA vil deretter gjennomføre to nye formidlingsaktiviteter: (2) En faglig workshop med bred deltakelse fra norske forskningsmiljøer, og inkludering av norske eksperter på differensiering og differensiert integrasjon i DifferentiGate, en database ARENA skal opprette innenfor DiCE som en ressurs for forskere, forvaltning, beslutningstakere og andre interessegrupper som søker publikasjoner og eksperter på fagfeltet; og (3) en scenariokonferanse der ARENA omsetter de scenarioene for Europas utvikling som DiCE-prosjektet utvikler til en norsk kontekst. Arrangementet vil engasjere norske målgrupper i diskusjonen av hvilke effekter ulike utviklingstrekk i EU vil kunne ha på Norge.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler