Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Infrastructure for Multiphase Flows

Alternativ tittel: Norsk Infrastruktur for Flerfase

Tildelt: kr 26,4 mill.

Flerfasestrømning involverer flere ulike typer fluider som beveger seg mens de gjensidig påvirker hverandre. Slike strømninger finnes mange steder og spiller en nøkkelrolle i en rekke industrielle anvendelser, f. eks. i tilknytning til petroleums-rørledninger og CO2 transport. Vitenskapelig sett er flerfasestrøm komplekse fenomener som er vanskelige å modellere presist. I beregninger på rørstrøm er de beste verktøyene som finnes i dag basert på en kombinasjon av idealiserte modeller og empiriske målinger. Sistnevnte er nettopp hvor den Nasjonale Infrastruktur for Flerfasestrømning spiller en nøkkelrolle, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF og IFE har unike laboratoriefasiliteter for flerfaseforskning som har vært avgjørende for olje- og gassindustrien og dens verdiskaping. Dette prosjektet tar sikte på: 1. Å sikre at infrastrukturfasilitetene er toppmoderne, fullt operative og leverer forskning av høy kvalitet 2. Å sikre tilgang til, og bruk av verdens største flerfase database. Prosessutstyret og de vitenskapelige instrumentene som brukes til å produsere eksperimentelle data av høy kvalitet for infrastrukturen krever kontinuerlig oppgradering, vedlikehold og utvidelse. Å sikre denne etterspørselen gjør at infrastrukturen når nye prestasjoner. Dette prosjektet vil etablere en omfattende database med funksjonalitet for å støtte forskningsområder som prediktiv analyse og reguleringsteknikker. En slik database vil sørge for at dataene forblir relevante også på lang sikt, og oppfylle O&G-industriens strategiske mål om produksjonsoptimalisering og digitalisering. Infrastrukturen vil være høyaktuell i forhold til CO2 transport og lagring; og for O&G-industrien hvor spesielt gassproduksjon vil spille en nøkkelrolle i den europeiske energimiksen på veien mot et energisystem med lavt karbonavtrykk. I sum vil dette prosjektet sørge for at strømningslaboratoriene til IFE og SINTEF beholder sin posisjon som leverandør av strømningsdata i øverste verdensklasse.

SINTEF and IFE have unique laboratory facilities for multiphase flow research at an international level. The laboratories perform experiments for both industrial and academic partners and are among the best in the world in their focus areas, with a capacity for multiple different measurement methods. To ensure that the laboratories can continue to deliver up-to-date experimental data to national and international research environments, the partners apply together for infrastructure funding for upgrade, maintenance, operation and expansion of existing process equipment and instrumentation. The application also includes funding to establish an extensive searchable database for large amounts of multiphase data which have been collected over decades. Providing access to the world's largest multiphase flow datasets will enable new fields of development for production optimization via digitalization and improved multiphase flow modelling. This application is based on the project outline IMF-2020.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Portefølje Energi, transport og lavutslippPetroleumProduksjon, prosessering og transportLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiMineralerHavbunnsmineralerMineralerLandbaserte mineralerPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Petroleum og mineralerLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiPetroleumBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerTjenesterettet FoULTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneCO2-håndteringCCS - lagringLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningForskningsinfrastrukturLTP2 ForskningsinfrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerOlje, gassAvanserte produksjonsprosesserCO2-håndteringDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorMiljøteknologiAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)CO2-håndteringCCS - transportMiljøvennlig energiVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Portefølje PetroleumMineralerPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanning