Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forsterkningsmidler til kommunikasjon av resultater Susinchain

Tildelt: kr 1,0 mill.

Larvelæring er et prosjekt som har som mål å kommunisere forskning og kunnskap om insekter som mat og fôringrediens. Fokus er spesielt rettet mot barn og unge i Norge. Prosjektet skal utarbeide et læringsopplegg spesielt laget for ungdomsskoletrinnene hvor elever kan lære vitenskapelig metode og utforske bruk av spiselige insekter og de fordelene spiselige insekter kan ha for å få en mer bærekraftig og sirkulær matproduksjon. En pilotversjon av dette blir testet på to skoler i Bergensområdet høsten 2021. Gjennom et samarbeid med Miljøagentene skal barn også få informasjon om insekter som en del av en mer bærekraftig matproduksjon. Vi har publisert en artikkel om temaet i deres medlemsblad sommeren 2021, samt på deres nettside. Vi arrangerte også en workshop om temaet spiselige insekter på deres landsmøte i september 2021. Gjennom en pågående insekt-spise challenge på sosiale medier inviterer vi folk til å motta spiselige insekter i posten og selv oppleve smak og lære om spiselige insekter.

This project will focus on the dissemination of results from the EU funded project Susinchain. Susinchain aims for upscaling and commercialization of the European insect sector in the short term and remving obstacles for an increased insect production and consumption in Europe. A shift from animal protein sources to using more insects in the diets of humans and animals will be a contribution towards reaching our climate goals and a more sustainable food production. This future with different food production systems and eating habits does however depend heavily on large involvement of both research as well as an acceptance in the general population. Children are the main stakeholders of the future and have the right to be involved in their own decisions. We therefore aim to increase the knowledge on this topic in children and try to make them more familiar with the idea of using insects as food and animal feed. We are aiming to reach the children with relevant information by using social media to launch an insect-eating campaign using popular influencers. The aim is that more people will take the challenge and try this if someone they admire tries it first, and that this can help remove some of the negative associations many people have with eating insects. We will also make a teaching kit for school classes, focusing on 9th grade (14-15 years old), where we use insects as a way to teach about circular economy. Insects will also be introduced into the existing campaign of klimakokkenen which reaches 250 school classes per year. We hope that by exposing children to insects as food and explaining their environmental and nutritional benefits, that the children having participated in this project, will feel more familiar with the use of insects as food and feed. We also hope this project could spark interest in green research and innovation and show children ways they can participate in forming their own future.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler