Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forsterkningsmidler til kommunikasjon av resultater Susinchain

Tildelt: kr 0,94 mill.

Larvelæring har hatt som mål å kommunisere forskning og kunnskap om insekter som mat og fôringrediens. Fokuset var spesielt rettet mot barn og unge i Norge for å øke deres bevissthet innen bærekraftig matproduksjon samt anvendelse og kunnskap om vitenskapelig metode. Prosjektet har utarbeidet et fritt tilgjengelig læringsopplegg spesielt laget for ungdomsskoletrinnene hvor elever kan lære vitenskapelig metode og utforske bruk av spiselige insekter og de fordelene spiselige insekter kan ha for å få en mer bærekraftig og sirkulær matproduksjon. En pilotversjon av dette har blitt testet på to Bergensskoler i løpet av prosjektperioden. Det er laget en undervisningspakke med powerpoint presentasjoner, studentmapper og en guide for læreren, slik at det skal være mest mulig enkelt å bruke direkte i undervisning uten for mye egenarbeid. Gjennom et samarbeid med Miljøagentene har vi også formidlet kunnskap om spiselige insekter som en del av en mer bærekraftig matproduksjon. Vi har publisert en artikkel om temaet i deres medlemsblad sommeren 2021, samt på deres nettside. Vi arrangerte også en workshop om temaet spiselige insekter på deres landsmøte i september 2021. I desember 2022 arrangerte vi et juleverksted for noen av de lokale medlemmene av Miljøagentene med spiselige larver som tema. Gjennom en insekt-spise challenge på sosiale medier har vi invitert olk til å motta spiselige insekter i posten og selv oppleve smak og lære om spiselige insekter. Det har også vært brukt tid og midler på å kommunisere ut tematikk spiselige insekter som fôr og mat i både trykket og digital media.

With climate changes accelerating it is important to have everyone onboard, including the children, which are our most valuable asset for forming a different future. The Susinchain Project, which Larvelæring is associated with, aims to cover many of the sustainability goals set by the EU and with this supplementary funding we could also contribute to the UN Convention on the Rights of the Child, which says that children have the right to be heard in situations concerning them. By including children in possible climate solutions, like insects growing on waste, we can give them tools to handle their own future and show them the power of innovation and knowledge. By cooperating organisations already working with teaching children sustainability, such as miljøagentene, we have been able to reach more people by being able to use their existing channels. Meeting schoolchildren in local science fairs and other public events has been an efficient way of meeting young people and have good conversations about what sustainability is and spark their interest in science and solutions to meet our climate goals.

This project will focus on the dissemination of results from the EU funded project Susinchain. Susinchain aims for upscaling and commercialization of the European insect sector in the short term and remving obstacles for an increased insect production and consumption in Europe. A shift from animal protein sources to using more insects in the diets of humans and animals will be a contribution towards reaching our climate goals and a more sustainable food production. This future with different food production systems and eating habits does however depend heavily on large involvement of both research as well as an acceptance in the general population. Children are the main stakeholders of the future and have the right to be involved in their own decisions. We therefore aim to increase the knowledge on this topic in children and try to make them more familiar with the idea of using insects as food and animal feed. We are aiming to reach the children with relevant information by using social media to launch an insect-eating campaign using popular influencers. The aim is that more people will take the challenge and try this if someone they admire tries it first, and that this can help remove some of the negative associations many people have with eating insects. We will also make a teaching kit for school classes, focusing on 9th grade (14-15 years old), where we use insects as a way to teach about circular economy. Insects will also be introduced into the existing campaign of klimakokkenen which reaches 250 school classes per year. We hope that by exposing children to insects as food and explaining their environmental and nutritional benefits, that the children having participated in this project, will feel more familiar with the use of insects as food and feed. We also hope this project could spark interest in green research and innovation and show children ways they can participate in forming their own future.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler