Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PerformFISH – Norway: Increased involvement of Norwegian stakeholdes in the H2020 PerformFISH aquculture project

Tildelt: kr 0,65 mill.

Målet med FORSTERK-prosjektet er å spre relevante funn knyttet til Horizon2020-prosjektet PerformFISH til den norske akvakulturindustrien. Hovedmålet med det tilknyttede PerformFISH-prosjektet er å øke konkurranseevnen til havbrukssektoren i Middelhavet ved å håndtere biologiske, tekniske og operasjonelle svakheter som ligger til grunn for stagnasjonen av marin fiskeproduksjon. SINTEF Ocean AS deltar i to arbeidspakker ved å bidra med forskning med akustisk-baserte estimater av biomasse. Aktivitetene i dette FORSTERK-prosjektet inkluderer formidling erfaring og resultater i form av en vitenskapelig og/eller populærvitenskapelig artikkel presentert på en konferanse, samt opprettelse av en opplæringsvideo. En annen aktivitet som planlegges er å organisere en workshop sammen med norsk oppdrettsnæring for å treffe teknologileverandører og oppdretter direkte.

-

SINTEF Ocean AS, which is the partner seeking for supplementary funding, is a participant within the Horizon 2020 project performFISH and is involved in research tasks aiming to contribute to basic research for future biomass estimation systems. The method, knowledge and measurements developed and obtained by SINTEF Ocean within this project are of relevance for the Norwegian aquaculture industry as well, since they shall contribute to achieve higher accuracy in biomass estimation by using echosounder systems. The supplemental funding will help to disseminate the knowledge and the results from PerformFISH to a broader audience and specifically to the Norwegian aquaculture industry (farmers and technology suppliers) through popular science dissemination in form of articles and video but also through specific workshops.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler