Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PerformFISH – Norway: Increased involvement of Norwegian stakeholdes in the H2020 PerformFISH aquculture project

Tildelt: kr 0,65 mill.

Dette FORSTERK-prosjektet hadde som mål å formidle relevante funn, knyttet til Horizon 2020-prosjektet PerformFISH, til den norske havbruksnæring. Målet med PerformFISH var å øke konkurranseevnen til akvakultursektoren i Middelhavet ved å håndtere biologiske, tekniske og operasjonelle svakheter som ligger til grunn for stagnasjonen av marin fiskeproduksjon. SINTEF Ocean AS deltok i to arbeidspakker ved å bidra med forskning for akustisk baserte biomasseestimeringssystemer. Aktivitetene innenfor dette FORSTERK-prosjektet inkluderer å formidle erfaring og resultater i form av en vitenskapelig artikkel presentert på en konferanse, samt å lage en pedagogisk video. En annen aktivitet fokuserte på organisering av to workshops sammen med norsk havbruksnæring for å treffe teknologileverandører og oppdretter direkte.

The outcome of this project includes a scientific conference publication, the dissemination in the form of a video and also the execution of two webinars involving and bringing together research and the Norwegian aquaculture industry. The impact of this project will become visible through future collaborations between SINTEF Ocean and companies related to the Norwegian aquaculture industry aiming towards sound based biomass measurement technology.

SINTEF Ocean AS, which is the partner seeking for supplementary funding, is a participant within the Horizon 2020 project performFISH and is involved in research tasks aiming to contribute to basic research for future biomass estimation systems. The method, knowledge and measurements developed and obtained by SINTEF Ocean within this project are of relevance for the Norwegian aquaculture industry as well, since they shall contribute to achieve higher accuracy in biomass estimation by using echosounder systems. The supplemental funding will help to disseminate the knowledge and the results from PerformFISH to a broader audience and specifically to the Norwegian aquaculture industry (farmers and technology suppliers) through popular science dissemination in form of articles and video but also through specific workshops.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder