Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the impact of RESCUER on the activity of the Norwegian National Breast Cancer Network

Tildelt: kr 1,0 mill.

Brystkreft er den viktigste årsaken til dødelig kreft hos kvinner i verden. Men satsing på forskning har gitt verdifull kunnskap som påvirker behandlingen positivt. Vi vet allerede svært mye om mekanismene bak brystkreft, og kan dele sykdommen i undergrupper basert på svulstenes egenskaper. Dette påvirker hvordan vi skal angripe kreften og har gitt bedre tilpasset behandling av pasientene og flere som overlever diagnosen. Å kunne forutsi rett behandling til rett pasient på en mer effektiv måte ved å bruke data for å teste ut ulike kombinasjoner av kreftbehandling. Prosjektet RESCUER (RESistance Under Combinatorial Treatment in ER+ and ER- Breast Cancer) vil finne den beste behandlingen for hver enkelt kreftpasient ved å simulere ulike kombinasjoner av behandlinger i datamodeller. Prosjektet ledes av Vessela Kristensen og er finansiert av EUs program Horisont2020.https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/prosjekter/rescuer/

-

The general objective of the EU project is to discover effective treatment combinations for individual/subgroups of breast cancer patients through the assessment and validation in vivo, in vitro, and in silico of mechanisms of treatment resistance at cellular/sub-cellular level. The add-on funding will be used to apply the results to other ongoing clinical trials in Norway to identify the physiological characteristics of non-responders vs. responders and to suggest clinically effective personalized drugs combinations. The current project is coordinated by University of Oslo, who receives 16% of the RESCUER funding, with a total budget of 6 mill euro. In addition, Oslo University Hospital (OUS) is also a partner in RESCUER and receives another 16% of the funding. The current FORSTERK project aims to extend the participation by other researchers in Norway who has expertise and interest in the main topics of RESCUER, and extend the research questions to new areas, building on the methodology and infrastructure developed in RESCUER.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler