Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

4RinEU for Norge -Prefab for Rehab. Robuste og pålitelige konsept og teknologier for oppgradering av boliger i Norge

Tildelt: kr 0,75 mill.

Oppgradering av eksisterende bygningsmasse til en høyere energistandard er viktig for å nå bærekraftsmålene, men dagens oppgraderingsrate er svært lav. EU prosjektet 4RinEU har utviklet avanserte prefabrikkerte elementer med integrert teknologi, anbefalte tiltakspakker og veiledning om god metodikk og business modell som muliggjørere for økt oppdraderingsrate. Erfaringer fra prosjektet og spesielt den norske demoen videreformidles til det norske markedet for videre implementering og videreutvikling av konsept i den norske bransjen.

-

4RinEU prosjektet og den norske demoen på Haugerud har kommet fram til gode og markedsnære resultater, hvilket ble påpekt også av EU da prosjektet nå i november ble listet som en sucsess story av DG Research & Innovation of the European Commission. Det er viktig at dette materialiseres i at flere norske "follovers" spesielt på eiersiden og blant entreprenører, og på sikt også andre produsenter ønsker løsningene. Dette kan også muliggjøre videre forskningsprosjekter i Norge eller som en del av nye EU-prosjekt Forsterkningsprosjektet Prefab for Rehab vil gå fra oppmerksomhet om demoprosjektet og at slike løsninger er mulig til en mer konkret fomidling av oppsummerende resultater og erfaring etter et par års drift, og direkte veiledning for gjentagelse og videreutvikling. Det er særlig viktig å formidle utfordringer og muligheter som henger sammen med norsk klima, byggeskikk, byggenæring, regelverk og kultur. Det trengs direkte veiledning for gjentagelse og videreutvikling. Dette med spesiell tanke på byggeiere, entreprenører og elementprodusenter. Mens EU-prosjektet fokuserer på "followers" i andre land, ønsker forsterkningsprosjektet økt trykk for å motivere nye "followers" i Norge Prosjektet vil utvikle steg-for-stegveiledninger for bygningseiere og tilbydere. Dette gjøres i dialog med målgruppen på etablerte møteplasser for målgruppene, gjennom en tilpasset rapport i SINTEF Fag-serien, gjennom undervisning for studenter, og gjennom formidling gjennom presse og foredrag.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler