Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital transformation of the human-centred manufacturing shopfloor in Norway

Tildelt: kr 1,0 mill.

HUman MANufacturing arbeidsplassen (HUMAN)-prosjektet hadde som mål å transformere arbeidsplasser der automatisering og menneskelige arbeidere opererer i harmoni, for å forbedre fabrikkens produktivitet, kvalitet og ytelse. HUMAN utviklet og utnyttet menneskesentrerte automatiseringsmetoder som muliggjør resonnering av passende automatiseringsnivå, inkorporering av de fysiske og kognitive egenskapene til arbeiderne i automatisering, og aktivt overvåker og tilpasser arbeidsplassen til kognitive evner og stilltiende kunnskap om arbeiderne. De kognitive augmentation resultatene førte til at SINTEF etablerte spin-off KIT-AR som har som mål å støtte arbeiderens med augmentation i arbeidsprossesene i produksjonslinjer for å øke produktiviteten samtidig som feil reduseres. Dette prosjektet tar sikte på å lette adopsjonen av Menneskelige resultater i norsk industri, gjennom formidlings- og utnyttelsesrammen. Via fem steg formidler vi: Trinn 1 - Oppsett og kommunikasjon Trinn 2 - Bevissthetswebinarer Trinn 3 - Engasjementseminarer Trinn 4 - Dedikerte workshops Trinn 5 - Digital transformasjon oppfølgingsprosjekter Ønsker du å forbli informert? https://www.linkedin.com/showcase/human-nor

-

This project will perform dissemination and exploitation activities to facilitate the adoption of the results of the Horizon 2020 project HUman MANufacturing workplace (HUMAN) in the Norwegian industry and research communities, and will build a strong community interested in digital enhancement of human centred manufacturing environments. HUMAN project aimed to transform workplaces where automation and human workers operate in harmony, to improve the factory productivity, quality and performance. HUMAN developed and utilized human-centred automation approaches that enable reasoning of the appropriate level of automation, incorporating the physical and cognitive characteristics of the workers into automation, and actively monitoring and adapting the workplace to cognitive capabilities and tacit knowledge of the workers. The HUMANNOR project will pursue the dissemination activities categorized in the following stages: Stage 1 – Set up and Communication activities Stage 2 – Awareness Webinars with a wide audience Stage 3: Engagement Seminars with industrial and research organizations Stage 4 - Dedicated Workshops with individual companies Stage 5 - Digital transformation plan and follow-up projects with individual companies

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler