Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital transformation of the human-centred manufacturing shopfloor in Norway

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektet "Digital transformation of the human-centered manufacturing shopflor in Norway, heretter kalt HUMAN-NOR, hadde som mål å spre kunnskap om hvordan man kan forbedre produktivitet og redusere feil ved å bruke Augmented Reality (AR) verktøy utviklet i H2020 prosjektet "HUman-Manufacturing" (HUMAN). Det konkrete verktøyet utviklet i HUMAN var videreutviklet til et produkt for en spinn-off bedrift kalt KIT-AR basert i London. HUMAN-NOR skulle promotere resultatne fra HUMAN og KIT-ARs verktøy gjennom ulike kommunikasjonsverktøy (digitale), bevisthetswebinarer, engasjementsseminsarer, workshops og ut i fra dette var målet å generere oppfølgingsprosjekt i form av IPN søknader. HUMAN-NOR startet i 2020 rett før covid, noe som gjorde det krevende å ha direkte kontakt med bedrifter,. Blog og Linkedin ble etablert og fulgt opp gjennom prosjektet. Det ble gjennomførte 2 seminarer, 8 webinarer, og 2 workshops. En søknad om AR bruk i energiøkonomisering ble levert. Etter prosjektet har SINTEF en mobil lab for demonstrasjoner av AR (og VR.)

Prosjektet gjennomførte 4 webinarer, 2 seminarer og 2 workshops. Det ble opprettet en LinkedIn gruppe med 144 deltakere (https://www.linkedin.com/showcase/74070993/admin/)med ukentlige postinger. Blogposter på SINTEF bloggen, artikler i Forskning.no og Gemina artikkel om digitalt forsterket operatør ble produsert. Gjennom seminar, webinar og presentasjoner er rundt 150 ulike personer direkte informert om mulighetene i verktøyet. En IPN søknad om bruk av AR verktøy i forbindelse med energibesparing i bygggninger er sendt til Forskningsrådet høsten 2022, men den var ikke fra vareproduserende industri. I etterkant av prosjektet vil LinkedIn gruppen forsøkes oppretthold med nye poster om VR/AR o.l, og SINTEF har nå kapastiet til å demonstrere VR og AR for alle interesserte virksomheter.

This project will perform dissemination and exploitation activities to facilitate the adoption of the results of the Horizon 2020 project HUman MANufacturing workplace (HUMAN) in the Norwegian industry and research communities, and will build a strong community interested in digital enhancement of human centred manufacturing environments. HUMAN project aimed to transform workplaces where automation and human workers operate in harmony, to improve the factory productivity, quality and performance. HUMAN developed and utilized human-centred automation approaches that enable reasoning of the appropriate level of automation, incorporating the physical and cognitive characteristics of the workers into automation, and actively monitoring and adapting the workplace to cognitive capabilities and tacit knowledge of the workers. The HUMANNOR project will pursue the dissemination activities categorized in the following stages: Stage 1 – Set up and Communication activities Stage 2 – Awareness Webinars with a wide audience Stage 3: Engagement Seminars with industrial and research organizations Stage 4 - Dedicated Workshops with individual companies Stage 5 - Digital transformation plan and follow-up projects with individual companies

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler