Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FPS Geo-Coat Simulator Supplementary Funding

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

322724

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Geotermisk energi er den eneste fornybare energikilden som er tilgjengelig 24/7, hele året, og i prinsippet hvor som helst på planeten. Den er alltid tilgjengelig. Den har lavere livssyklus CO2 -utslipp enn for eksempel biomasse og til og med Solar PV. I tillegg har kraftstasjonen et litet fotavtrykk. Til tross for alle disse fordelene har den bare 0,4% (1,5% fornybar) av markedet for elektrisk energi. Hovedårsaken til dette er høye kostnader. Dette tas opp i H2020 Geo-Coat-prosjektet, der CAPEX og OPEX reduseres gjennom utvikling av nye innovative belegg som fører til reduserte material og vedlikeholdskostnader. FPS Geo-Coat-simulatoren er et sentralt programvareverktøy for spredning og utnyttelse av disse teknologiene.

Geothermal is an underutilised resource which is expected to grow considerably in the coming decades to help achieve climate targets, including the European Green Deal. Currently, geothermal requires fairly high investment and operation costs. Some of the costs are being addressed in the H2020 Geo-Coat project. FlowPhys is part of the consortium and is developing a novel geothermal software tool which can be used to optimise designs, material choice (especially coatings), and operations, thereby reducing CAPEX, OPEX, and environmental footprint of geothermal energy. There are many similarities between the Geothermal Energy and Oil & Gas sectors. The FPS Geo-Coat simulator is a key tool for dissemination and exploitation of the H2020 Geo-Coat project findings, and there are therefore significant opportunities to involve Norwegian equipment manufacturers from the Norwegian Oil & Gas sector.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder