Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

FUTURUM DIGITAL

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektet har sin bakgrunn i en utstilling om framtida - FUTURUM - som ble utviklet til NTNUs Vitenskapsfestival i juni 2019, der 25 tematiske moduler belyste bærekraftrelatert forskning fra hele NTNUs faglig bredde. 12 moduler ble høsten 2019 montert i lokalene til NTNU Vitenskapsmuseet, som produserte pedagogiske undervisningsprogram for elever i grunnskole og videregående skole. Til i dag har over 3300 elever besøkt utstillingen. Responsen fra elever og lærere har vært meget god. På denne bakgrunnen ønsker vi å utvikle en digital formidling av 7 utvalgte populære moduler, som kan nå mange flere, uavhengig av geografi, på en mer fleksibel måte og der det er lett å gi tilgang til dypere læring fra forskning. Modulene er: Klimaendringer; Framtidas mat; Framtidas bolig; 'Annes reise' - ditt CO2 avtrykk; Framtidas forbruker; Den klimanøytrale byen; og Biologisk mangfold. Disse temaene er relevante for ungdom som ønsker konkret og faktabasert kunnskap, og vil på en spennende måte vise frem forskning ved NTNU. Utstillingen benytter interaktive moduler som inviterer til opplevelse, kunnskap og refleksjon rundt noen av samfunnets største utfordringer, og viser på en konkret og lettfattelig måte en mulig verden i framtida mot 2050. Målet er å nå skoleelever med ulike budskap om klima og miljø på en leken og utforskende måte, ikke minst for å skape håp, engasjement og lyst til selv å bidra. Metoden er å tilby opplevelsesbasert kunnskapsformidling hvor elevene får utforske, oppleve, teste, diskutere, reflektere og delta. NTNU Vitenskapsmuseet er prosjekteier, og samarbeider med flere fagmiljø på NTNU, vitenskapelig koordinert av NTNU Bærekraft. Eksterne partnere er Norconsult, TAG Arkitekter, Larveriet Invertapro AS og Ducky AS. I tillegg er Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune brukerpartnere, og sikrer god tilgang på innspill fra elever og lærere.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima