Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Artificial Intelligence enhanced digital factory twins for wire harness manufacturing

Alternativ tittel: Digitale fabrikktvillinger for produksjon av kabler og fiberoptikk støttet av kunstig intelligens

Tildelt: kr 4,6 mill.

Samspillet mellom design og produksjonsplanlegging er alltid en utfordring, og endringene av krav fra kunden skaper ytterligere usikkerhet. FORTIFIER-prosjektet har som mål å møte denne hindringen ved å introdusere digitale tvillinger for design og produksjon av ledningsnett. På et høyt nivå vil teamet vårt prototype "Wire harness factory for the future", der ulike arbeidsflyter vil bli integrert for å støtte overordnede mål som å utnytte neste generasjons ingeniørverktøy, redusere tid og kostnader ved produksjon av ledningsnett, og samtidig øke produktkvaliteten ved å distribuere en AI-basert Digital Twin for fabrikken. Store og komplekse produkter som fly, kjøretøy, olje- og gassinstallasjoner og skip er avhengig av nøyaktig ingeniørinformasjon for vellykket drift og vedlikehold gjennom en livssyklus ofte målt i flere tiår. Denne livssyklusen avhenger normalt av en lang rekke forskjellige datasystemer og informasjonsformater, som i seg selv blir en barriere for effektiv kommunikasjon av teknisk informasjon på tvers av forsyningskjeden. Ved å bruke en felles standard kan vi eliminere unødvendige kostnader ved å manuelt konvertere, eller legge inn informasjon på nytt mellom ulike datasystemer. FORTIFIER har som mål å møte disse utfordringene for ledningsnettindustrien. Prosjektet vil resultere i kommersielle programvareprodukter for små, mellomstore og store bedrifter i ledningsnettindustrien. Disse vil føre til: a) Bedre flyt i produksjonen b) Færre menneskelige feil under produksjonsprosessen c) Mindre manuelt søk og d) Reduserte leveringstider, som er spesielt viktig siden kabelproduksjon er siste trinn i systemproduksjonsprosessen. I tillegg vil teamet utvikle individuelle forretningscases som vil støtte hver organisasjons vekst i økonomiske, tekniske og andre kommersielle henseender.

FORTIFIER will develop a next generation solution for wire harness manufacturers by adding new capabilities in knowledge­ based design and AI­ enhanced Industry 4.0 technologies for flexible production and manufacturing in combination with product lifecycle management (PLM) capabilities and exploiting the benefits of new open international and publicly available standards. To achieve this, advanced simulation techniques for flexible wire harness are for the first time combined with selected artificial intelligence techniques for wire behavior predictions, production planning, and manufacturing simulation of flexible wire harness assemblies including improved techniques for quality control. The need in trusted and secure supply chain management will be addressed by integrating existing block chain software. This project aims to reduce design time by 30%, manufacturing planning cost by 25%, and automate data exchange, sharing and archiving processes, which will cut administrative and information search cost by 50%.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena