Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Extending the Norwegian Strawberry season trough novel breeding material

Alternativ tittel: Extending the Norwegian Strawberry season trough novel breeding material

Tildelt: kr 2,0 mill.

Det norske forbruket av jordbær til friskkonum økte med 70 % i perioden 2009 til 2018. Til tross for denne økningen har den norske jordbærproduksjonen holdt seg relativt stabil og selvforsyningsgraden ligger i dag på rundt 30 %. Omtrent halvparten av den årlige importen finner sted i perioden april til juni. Nye sorter som utvider høstesesongen, i kombinasjon med moderne teknologi og dyrkningsmetoder, kan øke markedsandelen av norske jordbær betydelig. Hovedmålet med Flowerberry-prosjektet er derfor å utvikle ny kunnskap om den komplekse reguleringen av blomstring og bruke denne kunnskapen i utvikling av foredlingsmateriale med ideelle blomstringsegenskaper for norske forhold. Dette skal oppnås gjennom å studere fysiologien, genetikken og nedarvingen av ønskelige blomstringsegenskaper i både primitive og moderne populasjoner. Resultatene fra Flowerberry vil bli implementert i Graminor sitt foredlingsprogram i jordbær, som utføres av Njøs Frukt- og bærsenter (NJØS). Flowerberry er et samarbeidsprosjekt mellom NJØS, Graminor og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Grofondet og de industrielle partnerne. En industriell ph.d.-student (Kristina Alme Gardli) er tatt opp til ph.d.-programmet ved NMBU i januar 2021.

Jordbær (Fragaria x ananassa Duch.) er en hagebrukskultur av stor økonomisk og kulturell betydning for Norge. Med en produksjonsverdi på 27 000 kroner/dekar er jordbær den viktigste kulturen i norsk frukt- og bærproduksjon. Fra 2009 til 2018 økte mengden solgt jordbær til ferskt konsum med 70 %, og i dag er produsentverdien av ferske jordbær solgt i butikk på 700 millioner kroner. Til tross for økningen i konsum, har den norske produksjonen holdt seg relativt stabil og viser at den økte etterspørselen dekkes av import. Norske jordbær utgjør i dag kun 30 % av total mengde som er omsatt i butikk. Jordbærforedlingsprogrammet til Graminor, utført av Njøs Frukt- og bærsenter (NJØS), står for tiden overfor økte krav fra industrien om å utvikle nye sorter med utvidet høstsesong, samtidig som man opprettholder eller forbedrer kvaliteten de norske forbrukrne foretrekker på bæra. Nye sorter kombinert med ny landbruksteknologi og dyrkingsmetoder, kan radikalt øke markedsandelen av norske jordbær. Det økonomiske potensialet for dyrkerne, ved å utvide sesongen, er estimert til 300 millioner kroner per år. Den tidlige sesongen er spesielt verdifull, siden omtrent halvparten av den årlige importen finner sted fra april til juni. Prosjektet vektlegger å oppnå ny kunnskap og opparbeide en omfattende forståelse av blomstringsfysiologi i jordbær, dens molekylære regulering og nedarving. I tillegg skal prosjektet utvikle nytt foredlingsmateriale, som i fremtiden vil gjøre norske sorter og derav den norske jordbærindustrien mer konkurransedyktig.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd