Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Genomic-based breeding technology for high quality apples in a Nordic climate

Alternativ tittel: Genombasert foredlingsteknologi for utvikling av kvalitetsepler for et nordisk klima

Tildelt: kr 2,2 mill.

I nordisk og norsk fruktdyrking, er eple den viktigste produksjonen målt i volum. Fremgang i planteforedling er basert på mulighetene for å gjøre presise utvalg av nye avkom med ønskede egenskaper. Tradisjonelt blir dette utført ved testing av store populasjoner i feltforsøk over flere år og lokaliteter. Dette er både kostbart og tidkrevende. Njøs frukt- og bærsenter (NJØS) og Graminor investerer betydelige ressurser i forskning og utvikling og arbeider med nye teknologier for å øke progresjon og presisjon i alle foredlingsprogram. Genombasert planteforedling gjør det mulig å kunne velge ut frøplanter med best mulig fruktkvalitet uten å måtte analysere frukten. Implementering av genomiske verktøy muliggjør også at man kan «lese» mer genetisk informasjon om NJØS sine seleksjoner og sorter. QApple er et samarbeidsprosjekt mellom, Graminor AS og NMBU (gradgivende institusjon). Prosjektet fokuserer på å utvikle et mer effektivt epleforedlingsprogram, gjennom implementering av nye genomiske verktøy i foredlingen, med fokus på fruktkvalitet og klimatilpasning. Basert på forbrukertrender og preferanser hos interessenter i verdikjeden vedrørende sortsegenskaper, er det viktigste foredlingsmålet i det norske epleforedlingsprogrammet spisekvalitet. QApple har tre arbeidspakker; (1) Validering av publiserte markører for kommersielt viktige egenskaper for fruktkvalitet og klimatilpasning og implementering av disse i foredlingsprogrammet (konvertering til «kompetetive- allelle-specific PCR» (KASP) som muliggjør intern analyse for markør assistert seleksjon (MAS)); (2) Identifisering av mer informative DNA-markører i det nasjonale diversitetspanelet for eple ved bruk av assosiasjonsstudier; (3) Utvikling av genomisk seleksjon for kommersielt viktige egenskaper i eple. En nærings-PhD student (Liv Hatleli Gilpin) er tatt opp ved PhD-programmet ved NMBU i februar 2021. I dette prosjektet bruker vi et diversitetsspanel (Njøs Frukt og Bærsenter) bestående av 350 sorter som inneholder nordiske foredlingsmaterialer, markedssorter, eldre sorter, sidersorter og Kazaksthaneple (Malus sieversii). Sortsegenskaper som blir vurdert er klimatilpasning, spisekvalitet (bl.a. sprøhet, sødme og syre), utseende, polyfenol- og anthocyanininnhold, avlingsmengde- og stabilitet, lagringsevne og sykdomsresistens.

I nordisk og norsk fruktdyrking, er eple den viktigste produksjonen målt i volum. Markedsdelen av nordiske sorter er over 60% både i Norge og Sverige og etterspørselen etter norske epler er økende. Basert på forbrukertrender og preferanser hos interessenter i verdikjeden vedrørende sortsegenskaper, er det viktigste foredlingsmålet i det norske epleforedlingsprogrammet spisekvalitet (bl.a. sprøhet, sødme og syre). I tillegg kommer kriterier som utseende, avlingsmengde- og stabilitet, lagringsevne og sykdomsresistens. Epler rike på polyfenoler eller anthocyaniner har høy antioksidantkapasitet og med den voksende forbrukerinteressen for helsefremmende egenskaper i frukt kan dette åpne opp for nye markedsmuligheter. Tradisjonell foredling er en tidkrevende prosess, mye på grunn av den lange tiden det tar før frukttrær kommer i bæring og normalt tar det 15 – 20 år fra kryssing til lansering av en ny eplesort. Ny DNA-teknologi har potensiale til å øke effektiviteten ved utvikling av nye eplesorter med forbedret fruktkvalitet og god klimatilpasning. Teknikker som drar nytte av det nylig kartlagte eplegenomet er utvikling av statistiske modeller for genomisk seleksjon, og assosiasjonsstudier som inkluderer hele genomet (GWAS) for å identifisere bl.a. DNA-baserte markører. I QApple skal nytten av slike genomiske verktøy på nordisk plantemateriale vurderes for å hjelpe fruktforedlere å gjøre velinformerte valg vedrørende foreldresorter og for å kunne velge bort frøplanter med uønskete egenskaper på et tidlig stadium. Ved implementering av DNA-baserte teknologiverktøy i den norske epleforedlingen, er det potensiale for å både redusere kostnader og foredlingsprosess med flere år.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd