Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Nabla Flow - Revolutionizing the Engineering Consultancy Industry through Smart Wind Analysis Tools

Alternativ tittel: Nabla Flow – revolusjon av rådgivende ingeniørvirksomhet gjennom smarte vind analyse verktøy

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

322798

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Nabla Flow sikter mot å forenkle og fremme måten arkitekter, produktdesignere, byplanleggere og rådgivende ingeniører vurderer vindforhold og justerer for uønskede effekter når de designer og bygger nye produkter, bygninger og strukturer. Behovet for kostbar og manuell rådgivning kan erstattes av automatiserte og avanserte verktøy. Selskapet ble grunnlagt av Siri Kalvig, Knut Erik Gijlarhus og Luca Oggiano, og ble fullt operativt i sept. 2019. Etableringen bygger på doktorgradsavhandlinger og forskning ved UiS, NTNU, SINTEF og IFE - der gründerne har lang erfaring fra å utvikle og anvende beregningsmetoder i et bredt spekter av applikasjoner både for industri og akademia. Spesialiserte leveranser til høyt profilerte sportsteam (f.eks. Team Ineos og Mercedes Formula One Team) brukes for å lære, øke troverdigheten og ha markedsføringseffekt. Fremtiden til selskapet ligger imidlertid i helautomatiske verktøy for å nå massemarkeder. Kompleksiteten og kostnadene ved nåværende vindsimuleringer fører til svake design som hindrer eller forsinker mulige forbedringer. Anvendelse av forskningsresultater og en patentert («pending») prosess gjør at områder rundt byggeprosjekter blir fotgjengervennlige og sikrer at brukere effektivt kan utforske alternative produktdesign. Fremtidige verktøy er også planlagt for aktører som ønsker å utnytte Nabla Flows kjerneteknologi på f.eks droner, tunneler, gassdispersjon og strukturer bygget i terreng. Som en fellesnevner har vi et høyt fokus på å redusere risiko som en følge av klimaendringer. Prosjektplanen strekker seg over 18 måneder og har som mål å redusere risiko knyttet til teknisk utvikling og øke kommersiell modenhet. Et vellykket resultat vil følge i tråd med høy grad av automatisering, en voksende portefølje av ulike verktøy, kommersielle bekreftelser og interesse fra private investorer. Arbeidet vil finne sted sammen industrielle partnere.

-

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020