Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Safe and Competitive Concepts with Enabling Technologies

Alternativ tittel: Safe and Competitive Concepts with Enabling Technologies

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

322800

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

I petroleumsvirksomheten utvikles det spennende ideer og teknologi. Det er likevel anerkjent at det er en utfordring å implementere og ta i bruk disse. Nye ideer og teknologi blir ikke inkludert i nye konsepter og prosjekter, noe som kan påvirke verdien av prosjektet på en negativ måte. Prosjektet kan også bli forsinket, funnet ulønnsomt eller for risikabelt å gjennomføre. Vi vil undersøke hvorfor utvikling av ideer og teknologi fungerer, men implementeringen er vanskelig i denne bransjen. For å svare på dette spørsmålet vil prosjektet utvikle løsninger for implementering som er tilpasset virksomheten. Ved å ta utgangspunkt i erfarne praksisutøveres erfaringer vil en benytte ressurser fra flere fagfelt for å undersøke kunnskapen som ligger nedfelt i erfaringen, og sette den inn i en større sammenheng. Som en del av dette vil prosjektet undersøke muligheten for at det finnes metoder som for øyeblikket overses. Ny teori og de nye metoder vil til sammen være med på å øke mulighetene for at muliggjørende teknologi og teknologiske byggeklosser tas i bruk, og dermed øke sjansen for at prosjekter blir gjennomført og verdien i prosjektene øker. Gjennom nye og pågående konseptutviklingsprosjekter vil det beskrives hva som skal til for å bli verdensledende i det å levere trygge og konkurransedyktige konsepter med muliggjørende teknologi. Som planlagt har prosjektet startet den første innledende datainnsamling av data i form av intervju blant erfarne praksisutøvere i form av semistrukturerte intervju av disse. Forskningsmetoden er valgt og Grounded Theory er bekreftet, og valgt. De første inneledende analyser av de innsamlede data er også påbegynt, herunder sammenligning med eksisterende teori. Strukturen har også begynt å bli synlig. I tillegg til innsamling er det utført søk etter eksisterende teori som er relevant for problemstillingen. Prosjektet følger planlagt fremdrift.

The process of identifying solutions and new projects in the petroleum industry must consider any demand for new technology and the gaps such technology would fill. The need for technology must be translated into the actual development which in turn leads to the creation of value. This is not well developed in the upstream oil and gas industry. The consequence of this general lack of understanding is that the identification of new technology requirements and/or new ways of putting existing technology together are insufficient for the optimal extraction of value. When a project is initiated, the need for technology is either not identified, or the technological development will take too long, and thus cannot be implemented in the project. The proposed project will address the following question: Why is the development of technology easy but the implementation difficult in this industry? In order to answer this question, the PhD will develop a theory that is uniquely tailored to the phenomena and working culture at hand. As a part of this the project will investigate the possibility of dimensions to implementation that is currently overlooked, and that might impede the best possible praxis. The main challenge this research will face is that it is trying to access and formulate already existing, but hidden, knowledge amongst the employees. This unarticulated, largely unexamined expertise is not a subject of any report or formal work process. We therefore need to be on the inside of this working culture to grasp and formulate this “know-how”. The end goal of this research project is that the process of identifying ideas, potential prospects, including demand for new technology or technology building blocks, is fully implemented and embedded in the organisation. Further it is hoped that by the end of the PhD, people’s awareness of technical challenges in prospects has become an integral part of the organisation's mindset

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd