Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICRAD Development of a rapid screening test for on-site diagnostics of caprine arthritis-encephalitis using individual milk samples

Alternativ tittel: Utvikling av en hurtigtest på påvisning av CAE i individuelle melkeprøver

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektet vedrørende utvikling av en hurtigtest for påvisning av antistoffer i melk knyttet til sykdommen CAE på geit er i rute. Innsamling av blod og melkeprøver fra 1000 geiter i Norge er fullført. I tillegg er det innsamlet blod og melkeprøver fra CAE-smittede besetninger i Ungarn, Polen og Litauen. CAE-virus fra 5 smittede geiter har blitt isolert og karakterisert og det er produsert 6 ulike virale antigener. Disse antigenene er i ferd med å bli testet ut i ulike kombinasjoner for optimalisering. Når denne optimaliseringen er fullført vil test-brikken (chipen) produseres og deretter testes og evalueres på allerede innsamlet felt-materiale (serum og melk) fra Norge, Ungarn, Litauen og Polen. På grunn av COVID-19 ble arbeidet med å optimalisere testen noe forsinket, men dette arbeidet er full igang og prosjektet tar sikte på å bli avsluttet innen oppsatt tid..

-

CAE-RAPID aims to improve individual diagnostics of CAE by providing an easy available tool for reliable exclusion and early detection of the disease. The rapid test for tetection of anitibodies to SRLV in a drop of milk, serum or Whole blood will be intended for use in two basic situations. First, for on-site quick screening of asymptomatic goats which are intended to be purchased or introduced into the herd. Second, for on-site quick screening of goats in which first clinical signs have emerged. The test will be screening diagnostic methods so it will be expected to maximize diagnostic sensitivity and negative predictive value, so that a goat that test negative can be safely introduced into or retained in the herd. Positive results will need verification in the laboratory. To develop a highly reliable, accurate and easy to use in-field test the most prevalent SRLV genotypes and subtypes will be identified in a large scale virological survey carried out in CAE-affected goat herds. The most optimal viral antigen capable of detecting antibodies will be evaluated by developing and comparing Several immunoenzymatic test (WP1). The most optimal antigen will be used to develop the rapid immunochromatographic test (WP2). The CAE_RAPID test will be validated in laboratory (WP3) and field conditions (WP4). in WP3 a large number of SLRV-infected goats and uninfected goats will be included, in order to determine the sennsitivty and specificity of the test on both milk and blood samples. In WP4 the CAE-RAPID test will be used in field conditions to verify the diagnostic performance and reliability in a blinded study.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram