Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Eastern Tropical Pacific reef fish on the move: biodiversity reorganisation and societal consequences

Alternativ tittel: Fisken i revene i det østlige tropiske Stillehavet er på farten: omorganisering av biologisk mangfold og samfunnsmessige konsekvenser

Tildelt: kr 3,1 mill.

EASMO er et internasjonalt tverrfaglig prosjekt som undersøker integrerte spørsmål som involverer klimaendringer, biologisk mangfold og samfunn. Konsortiet og forskningsplanen er for å gi ny kunnskap og koble den direkte til styrings- og beslutningsprosesser i det østlige tropiske Stillehavet, en region i søkelyset for global fiskeproduktivitet, sårbarhet for overfiske og menneskelig avhengighet av havet. Den norske partneren i prosjektet vil være ansvarlig for å levere samtidige og fremtidige projeksjoner av miljøforhold i det undersøkte regionen. Denne informasjonen vil bli brukt til å bestemme konsekvensen av klimaendringer for artens trivsel og for å undersøke samfunnsmessige konsekvenser i regionens land. I Norge vil vi utvikle en høyoppløselig koblet regional klimamodell, tilpasset den østlige tropiske Stillehavsregionen. Modellen vil inkludere havbiogeokjemi, slik at vi kan studere virkningen av antropogene klimaendringer på fysiske og biogeokjemiske variabler som temperatur, oksygen, næringsstoffer og pH, som er viktige drivere for fisk i regionen. Prosjektet startet 1. april 2021 og et prosjektmøte for alle ansatte ble holdt i januar 2021. Vi har nylig rekruttert en 2-årig postdoc, som har begynt å konfigurere og teste det første modelloppsettet.

Marine species are “on the move” escaping hostile climatic conditions. Distribution range shifts of marine biota happen remarkably faster, cause dramatic changes in species interactions and redistribute fishery resources across borders, thus bringing severe ecological, food security, and governance challenges. Redistributions are particularly concerning in marine fish, which provide three billion people with ~15% of their animal protein needs. EASMO will deliver several layers of new scientific knowledge that can be directly integrated into decision-making tools, support adaptive transboundary governance approaches, and propel actions for meeting the UN Sustainable Development Goals (SDGs) 2 Zero hunger, 13 Climate action, and 14 Life below water. EASMO will advance on the plethora of emerging experiments that expose fishes to altered environmental conditions, by investigating the synergistic effect of warming, deoxygenation, and acidification on physiology, function, and nutritional content. We will also improve existing knowledge on the genomic and proteomic bases for climate-induced fish evolution and generate unprecedented information on molecular, cellular, and organism physiology. Species Distribution Models (SDMs) have forecasted the global-scale effects of climate change on fish and fisheries, whilst intentionally averaging over interannual and decadal variability. Zooming into a pivotal ocean basin, we will apply an ensemble of new-generation SDMs that will allow for previously unaccounted-for interactions between interannual-to-decadal anthropogenic climatic changes (e.g. El Niño Southern Oscillation), whilst incorporating evolutionary adaptation. Our range-shift projections, provided using state-of-the-art coupled regional climate model, will be scaled-up to map future change in multiple biodiversity facets, ecosystem function levels, as well as catch potential, fisheries revenue, and nutritional value across Exclusive Economic Zones.

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling