Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Eastern Tropical Pacific reef fish on the move: biodiversity reorganisation and societal consequences

Alternativ tittel: Fisken i revene i det østlige tropiske Stillehavet er på farten: omorganisering av biologisk mangfold og samfunnsmessige konsekvenser

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektet vil undersøke innvirkningen av klimaendringer på distribusjonen av fisk i revene i det østlige tropiske Stillehavet. I dette inngår også undersøkelser av konsekvenser for biologisk mangfold, økosystemfunksjon, revets bidrag til og innvirkning på samfunnet. Målet med prosjektet er å levere ny kunnskap som kan integreres i beslutningsprosessen på statlig nivå, spesielt når det gjelder tre av FNs bærekraftsmål "Utrydde sult", "Stoppe klimaendringene" og "Livet i havet". I prosjektet vil vi forsøke å svare på følgende spørsmål: (i) Hvilke oseanografiske og biogeokjemiske endringer har skjedd og forventes i løpet av det neste tiåret, og hvilke mekanismer driver disse endringene? (ii) Vil fisken i revene måtte finne bedre egnede steder å leve, eller tilpasser de seg skiftende klimatiske forhold i det østlige tropiske Stillehavet? (iii) Hvordan reagerer samfunnet på de foreskrevne endringene i fiskens biologiske mangfold og i potensiell fangst av fisken, for eksempel for bedre å sikre matsikkerhet? Den norske partneren i prosjektet vil spille en viktig rolle i å ta opp det første spørsmålet gjennom utvikling av en høyoppløselig regional klimamodell. Modellen vil integrere marin biogeokjemi og vurdere fremtidige miljøendringer med ulike klimascenarier.

Marine species are “on the move” escaping hostile climatic conditions. Distribution range shifts of marine biota happen remarkably faster, cause dramatic changes in species interactions and redistribute fishery resources across borders, thus bringing severe ecological, food security, and governance challenges. Redistributions are particularly concerning in marine fish, which provide three billion people with ~15% of their animal protein needs. EASMO will deliver several layers of new scientific knowledge that can be directly integrated into decision-making tools, support adaptive transboundary governance approaches, and propel actions for meeting the UN Sustainable Development Goals (SDGs) 2 Zero hunger, 13 Climate action, and 14 Life below water. EASMO will advance on the plethora of emerging experiments that expose fishes to altered environmental conditions, by investigating the synergistic effect of warming, deoxygenation, and acidification on physiology, function, and nutritional content. We will also improve existing knowledge on the genomic and proteomic bases for climate-induced fish evolution and generate unprecedented information on molecular, cellular, and organism physiology. Species Distribution Models (SDMs) have forecasted the global-scale effects of climate change on fish and fisheries, whilst intentionally averaging over interannual and decadal variability. Zooming into a pivotal ocean basin, we will apply an ensemble of new-generation SDMs that will allow for previously unaccounted-for interactions between interannual-to-decadal anthropogenic climatic changes (e.g. El Niño Southern Oscillation), whilst incorporating evolutionary adaptation. Our range-shift projections, provided using state-of-the-art coupled regional climate model, will be scaled-up to map future change in multiple biodiversity facets, ecosystem function levels, as well as catch potential, fisheries revenue, and nutritional value across Exclusive Economic Zones.

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling