Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICRAD Nucleic NanoVaccines for Fish

Alternativ tittel: Nano-RNA vaksiner til fisk

Tildelt: kr 3,2 mill.

Oppdrettsfisk blir rammet av en rekke smittsomme sykdommer, og virusinfeksjoner fører til dårlig helse og dårlig velferd, gir samtidig økonomiske tap for industrien. Det er få vaksiner tilgjengelige mot virussykdommer hos oppdrettsfisk i Europa, og det trengs derfor nye vaksiner for å forebygge sykdom. Dee vaksinene som er utviklet er hovedsaklig for større fisk, men ikke til yngel og fisk for små til å bli injisert. mRNA-vaksiner representerer en ny teknologi, testet i begrenset grad hos fisk, i motsetning til pattedyr der de induserer gode immunresponser og gir gjennomgående god beskyttelse. Disse vaksinene er raske å produsere og tryggere enn standard DNA-vaksiner. Dette prosjektet vil etablere en plattform basert på biologisk nedbrytbare nanopartikler for intramuskulær injeksjon eller levering oralt eller med bad til fisk i forskjellige størrelser, med fokus på virussykdommer som rammer oppdrettsarter i Europa. Ulike sykdommer vil bli studert, og vi vil teste DNA/mRNA-vaksiner ved bruk av lipo-nano-partikler (LNP). LNP er basert på poly-melkesyre / glykolsyre-kjerner omgitt av en lipidkorona. Dette gir mulighet for effektivt opptak over slimhinneoverflater og induksjon av beskyttende immunresponser. Prosjektet inkluderer seks partnere med komplementær ekspertise knyttet til levering av mRNA-LNP-vaksiner og fire grupper som dekker fiskevaksinologi og immunologi. Tre fiskearter vil bli studert, regnbueørret, vanlig karpe og atlantisk laks, og til sammen fire virussykdommer. Målet er å utvikle nye, sikre vaksiner som vil beskytte fisk mot definerte virussykdommer og gi bedre helse, bedre velferd og bedre lønnsomhet for akvakulturindustrien i Europa.

Aquaculture is the fastest growing food production sector, but it is significantly constrained by infectious diseases. Impact of viral infections on fish health and welfare is particularly strong, involving important economic losses, and only few vaccines are available. Therefore, it is important to develop new vaccines to prevent fish viral diseases for the development of a sustainable aquaculture. Experimental DNA vaccines against fish viral infections have been developed, some providing high protection but they are injected and cannot be administered to small fish. mRNA vaccines hold hope, but they are just beginning to be tested in fish. In mammals, they often induce strong responses and good protection, appear to be fast to produce and are safer than DNA vaccines. The NucNanoFish project wil establish a nucleic acid platform using biodegradable nanoparticles for efficient delivery of vaccines, intra-muscular (IM) or by oral/bath, against well-known viral diseases of European farmed fish species. Four different models will be studied and we will produce and test DNA/mRNA nucleic acid vaccines using safe-by-design LipoNanoParticles (LNP). LNP are based on a PLA/PLGA (Poly-Lactic/Glycolic Acid) core surrounded with a lipid corona. We hypothesize that efficient uptake by mucosa or recruitment of Antigen Presenting Cells (APC) at site of injection will favour a protective immune response. NucNanoFish consists of a consortium of six partners, with complementary expertise: one in nanodelivery of antigen and mRNA using LNP, four groups of fish immunovirologists / vaccinologists and a biotech company in DNA production. We have selected three fish species: rainbow trout, common carp and Atlantic salmon, and four important and well-studied viruses: the Viral hemorrhagic septicemia virus (VHSV), a rhabdovirus; the Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV), a birnavirus; the Salmonid alphavirus (SAV) and the Cyprinid herpesvirus3 (CyHV3).

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram